BTK Akademi Uygulamalı Kaggle

📢Academy Club olarak eğitim ayağını yürüttüğümüz, Asım Egemen Yılmaz eğitmenliğinde, Uygulamalı Kaggle eğitimi BTK Akademi ‘de yayınlandı.

Uygulamalı Kaggle eğitimi ile;

✅Kaggle platformu üzerinde her türlü paylaşımı inceleyip geliştirebilir,

✅Kendi versiyonlarını oluşturarak projeleri uygulayabilir,

✅Kaggle platformu üzerinde kendi notebook’larını oluşturarak kendi paylaşımlarını yapabilirsiniz.

Eğitim Özeti

Bu eğitimde Kaggle platformu genel olarak tanıtılarak, platformunu tümleyici diğer Google platformları ve veri setleri üzerinden Kaggle platformu incelemeleri yapılacaktır. Eğitimde aynı zamanda aşağıdaki konulara yer verilecektir.
 • Süsen çiçeği veri seti üzerinden veri görselleştirme, sınıflandırma ve regresyon algoritmaları
 • Kredi kartı kullanıcıları veri seti üzerinden öbekleme ve boyut indirgeme algoritmaları
 • Müşteri alışveriş eğilimleri veri seti üzerinden istatistiksel analizler
 • Marvel evreni veri seti üzerinden çizge kuramı ve sosyal ağ analizi

Hedef Kitle 

 • Temel düzey veri bilimi ve makine öğrenmesi bilgisine sahip olanlar
 • Temel düzeyin ötesinde Python (ve kütüphaneleri) ile programlama bilgisine sahip olanlar
 • Veri bilimi ve makine öğrenmesi ile ilgili olarak Kaggle platformunu daha etkin kullanmak isteyenler
 • Kaggle platformunun eğitim, proje yapma, yarışmalara katılma, bilgi paylaşımı, vb. amacıyla nasıl kullanılabileceğini öğrenmek isteyenler

Kazanımlar 

 • Kaggle platformu üzerinde her türlü paylaşımı inceleyip çalıştırabilir geliştirebilir,
 • Kendi versiyonlarını oluşturarak projeleri uygulayabilir,
 • Kaggle platformu üzerinde kendi notebook’larını oluşturarak kendi paylaşımlarını yapabilir,

BTK AKADEMİ NEDİR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983’ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzenleyici ve denetleyici rolüyle edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla hazırlanmaktadır.

BTK Akademi, içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojik gelişmeleriyle değişen eğitim yöntem ve metotlarına uygun bir şekilde;

BİT alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırıp bilgiyi halka arz etmeyi,
BİT alanının bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla, başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin     farkındalıklarını artırmayı,
Düzenlediği sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamayı,
Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmayı,
Teknoloji dünyasının güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışıyla halka aktarmayı amaçlayan bir eğitim merkezidir.

“Bilginin Adresi” sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim portali ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemektedir. Online eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayacaktır.

Kaynak : BTK Akademi

Kaggle eğitimini incelemek ve kayıt olmak için linke tıklayabilirsiniz : BTK Akademi

Eğitimlerimizi incelemek için linkle tıklayabilirsinizhttps://academyclub.co/egitimler/

Leave a Reply