Docker Temelleri  | Academy Club olarak birçok proje gerçekleştirdiğimiz  BTK Akademi için  Docker eğitimi düzenledik.

Docker, uygulamaları hızla derlemeye, test etme ve dağıtmaya yarayan bir yazılım platformudur.

Docker Eğitimi içeriğinde öğrenciler containers kurulumu, testi ve dağıtımı gibi Docker temel prensiplerinin yanı sıra derinlemesine yaratıcı ve yenilikçi Docker güvenlik konularını bulacaklar.

Academy Club Docker Temelleri Eğitimi

Academy Club Docker Temelleri Eğitimi Hedefleri

-Konteyner temellerine hakim olacak,
-Yazılımları konteynerlaştırılması ile elde edilen kazanımlarını öğrenecek,
-Docker komutlarına hakim olacak,
-Containers kurulumu, testi ve dağıtımı gibi Docker temel prensiplerini öğrenecek,
-Derinlemesine yaratıcı ve yenilikçi Docker güvenlik konularını öğrenecek,
-Teorik ve gerçek projelerden alınmış uygulamalı örnekler aracılığıyla eğitim içeriğinde yer alan konuları detaylı bir şekilde öğrenecek,
-Docker ve Container teknolojilerinin çözdüğü problemleri anlayacak,
-Bu teknolojileri uygulamalı olarak tanıyacak,
-Container’ları oluşturan alt bileşenler ile ilgili detaylı uygulamalı bilgi almalarını dolayısıyla da bu teknolojiyi içselleştirmenizi sağlayacaktır.

BTK Akademi

Hakkında

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983’ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzenleyici ve denetleyici rolüyle edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla hazırlanmaktadır.

Docker Temelleri Eğitiminde gerekli olan tüm temel bilgilerin yanı sıra Docker ve Container teknolojilerinin çözdüğü problemleri anlatmak ve bu teknolojileri uygulamalı olarak tanıtmak ile birlikte katılımcıların Container’ları oluşturan alt bileşenler ile ilgili detaylı uygulamalı bilgi almalarını dolayısıyla da bu teknolojiyi içselleştirmelerini de sağlamaktır.

Docker son yıllarda dünyada popülerlik kazanmış bir geliştirici aracıdır.

Linux ve Windows işletim sistemlerinde, sistemin geri kalanından izole sanal bir işlem birimini bir saniye içinde açılmasına olanak sağlar.

Bildiğimiz, klasik sanal makinelerden (virtual machine) en büyük farkı ise sisteme çok az yük bindirerek, donanımları sanallaştırma ihtiyacı duymadan, işletim sistemi desteği ile çalışmasıdır.

Katılımcılar temel konteyner yönetimi ve Docker’ın basit bir Swarm veya Kubernetes kümesindeki birden fazla düğümler arasında nasıl ölçeklendirileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Leave a Reply