👩🏼‍💻Academy Club olarak, birçok proje gerçekleştirdiğimiz Innova ile farklı aylarda 2 grup ile 3 günlük Apache Kafka eğitimi gerçekleştirdik. Katılımcılar, Apache Kafka’yı hiç duymamış, hiç kullanmamış, biraz kullanmış ve yoğun şekilde kullanan 13 kişiden oluşmaktadır. Derste yapılan örnekler, komutlar ve kodlardan oluşan dökümanları eğitim sonunda katılımcılara ilettik.

📄İçerik:

Apache Kafka Temel Mimarisi

Apache Kafka Bileşenleri

Apache Kafka Terminolojisi

Apache Kafka Multi Node(Cluster) Kurulumu

Apache Kafka Producer Yapısı

Apache Kafka Producer Örnekleri

Client Monitoring

Log Monitoring

Confluent Kafka Nedir ?

Confluent Kafka Avantajları/Dezavantajları

Confluent Kafka KSQL,KStream,Producer,Consumer Örnekleri
Leave a Reply