Siber Güvenlik Semineri | Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB Akademi) ile birlikte firma çalışanlarına Academy Club olarak, siber güvenlik farkındalığını artırmak adına siber güvenlik semineri düzenledik. 

Seminerde katılımcılar, çeşitli siber tehdit türlerini ve kendilerini bunlardan nasıl koruyacakları hakkında bilgiler edindi. Çevrim içi ortamda karşılaşılabilecek tehditlerin ve örneklerinin olduğu içerikle semineri tamamladık.

Atıl Samancıoğlu eğitmenliğinde düzenlenen siber güvenlik seminerinde, katılımcılara temel seviyede siber güvenlik kavramları, tehditleri ve korunma yöntemlerinden bahsettik. Seminerde hem iş hayatını hem de günlük hayatı yakından ilgilendiren bu riskler ile ilgili katılımcılara farkındalık kazandırmayı hedefledik.

 

Academy Club Siber Güvenlik Eğitimi

Academy Club Siber Güvenlik Eğitimi Hedefleri

-Siberuzay olgusunu ve bilgi güvenliğinden evirilen siber güvenlik
disiplinini tanıtmak,

-Cyber Security ile karşı tarafı – "hacker" olarak ifade edilen “hacklayıcıları”/ “bilişim korsanlarını” – türlerini ve temel güdülerini ortaya koymak,

-Etkili bir Cyber Security Uzmanı olmanın temel noktalarını ortaya koymak,

-Siber tehdit / saldırıları tasnif ederek açıklamak,

-Bilinen, güncel ve gelecek tehdit ve saldırıları göstermek,

-Siber güvenliğin en temel yaklaşımlarından biri olan “derinlemesine savunma” yaklaşımını tanıtmak ve Cyber Kill Chain™ (siber imha zinciri) üzerinden siber saldırganları ve izledikleri yolu aşamalı bir şekilde aktarmaktır.

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Hakkında

İhracatçı Birlikleri, ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere kurulan meslek kuruluşlarıdır. Türkiye çapında bölgesel ve sektörel ayrımlara göre, 14 Genel Sekreterlik, 27 sektör bazında, 61 İhracatçı Birliği çalışmalarını sürdürmektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1986 yılında kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak, ihracatçılar arasında mesleki ve ahlaki dayanışmayı sağlamak amacıyla bünyesinde yer alan iki birlik ile Bursa’da kurulmuştur.

Kurulduğunda 100 üye ve 3 personel ile faaliyetine başlayan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin, 2022 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin 45 ilinde toplam 14.014 aktif üyesi ve 99 çalışanı bulunmaktadır. Çatısı altında farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olan beş ayrı Birlikten oluşan Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2022 yılında 32,4 milyar dolar ihracat değeri ile Türkiye’nin en büyük ikinci birliği olarak konumunu korumaktadır.

Siber güvenlik, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır.
Bu eğitim, Cyber Security disiplinini temel kavram ve yönleri ile tanıtmakta ve güncel ve gelecek bakış açısıyla bilişim korsanlarını ve sebep oldukları siber saldırıları ayrıntıları ile sunmaktadır. Bu temellerin yanında bu eğitimde ayrıca, derinlemesine savunma yaklaşımı ve siber imha zinciri (Cyber Kill Chain) kalıbı ile saldırganların siber saldırıları yapma ve onlara karşı savunma oluşturma yöntemleri daha net ve kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır.
Cyber Security Eğitimi, temel bir güvenlik dersidir ancak yine de katılımcıların eğitime katılmadan önce TCP/IP, network, ve yeteri kadar Linux bilgisi gibi belirli bilgilere sahip olmasını gerekmektedir.

Leave a Reply