Coding for Everyone (Herkes için Kodlama Eğitimi)

Coding for Everyone

Coding for Everyone (Herkes için Kodlama Eğitimi)

Bilgi Al

Coding for Everyone (Herkes için kodlama eğitimi), sıfırdan kodlama yapabilmeyi ve programcılığın mantığını genel hatlarıyla ele alan bir eğitimdir.

Kodlama çok geniş bir alandır. Python, Java C, R, PHP, JavaScript gibi birçok yazılım dillerini içermektedir. Ancak gerçek bir yazılımcı olmak istiyorsanız, öncelikle bu işin mantığını kavramanız gerekmektedir. Yazılım ve kodlamanın temel mantığını çözdükten sonra, hangi dilde çalışacağınızı seçebilir ve o dilde projeler üretebilirsiniz.

Yazılım mantığını aktarmaya çalışırken hiç yazılım kullanmadan Türkçe ifadeler ve genel terimlerle kodlamanın mantığını anlatmaya çalıştığımız Coding for Everyone- Herkes için kodlama eğitimi yazılıma neredeyse hiç aşina olmayan kişilere göre hazırlanmıştır.

Coding for Everyone eğitiminde, temel programlama kavramları, değişkenler, operatörler, döngüler, koşullar ve fonksiyonlar gibi temel yapı taşları hakkında ayrıntılı bilgi edineceksiniz. Bu bilgiler günlük hayatta kullandığımız bir takım yapılarla özdeşleştirerek daha anlaşılır hale getirilmiştir.

Peki Kod Nedir?

Kod, genellikle bir bilgisayar programının oluşturulması için kullanılan özel semboller, komutlar ve sembollerden oluşan bir dizi talimat veya ifadedir. Bu talimatlar, bir bilgisayarın veya başka bir cihazın istenen işlevleri yerine getirmesini sağlar. Kod, genellikle bir programlama dilinde yazılır ve bu dil, insanların bilgisayarlarla iletişim kurabilmeleri için tasarlanmış bir dizi kural ve sembolden oluşur.

Kodlama Nedir?

Kodlama, bir problemi çözmek veya belirli bir görevi gerçekleştirmek amacıyla bilgisayar programları oluşturmak için kod yazma sürecidir. Kodlama, insanların düşüncelerini ve fikirlerini anlayabilecekleri bir şekilde bilgisayarlarla iletişime çevirme sürecidir. Bir başka deyişle, kodlama bir insanın bilgisayarın anlayabileceği bir dili kullanarak talimatlar vermesi anlamına gelir.

Kodlama Yapmak Ne Anlama Gelmektedir?

Kodlama yapmak, bir programlama dilini kullanarak, belirli bir görevi yerine getirecek bir bilgisayar programı oluşturmayı içerir. Bu süreç, sorunları parçalara ayırma, mantıklı çözümler geliştirme, kod yazma, hata ayıklama ve sonuçları değerlendirme aşamalarını içerir.

Kodlama Yapmanın İşlevi Nedir?

Kodlama yapmanın temel işlevi, insanların bilgisayarları ve diğer cihazları istedikleri şekilde çalıştırmalarını sağlamaktır. Kod yazarak, iş süreçlerini otomatikleştirebilir, verileri analiz edebilir, oyunlar oluşturabilir, web siteleri tasarlayabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz. Kodlama, teknolojik yeniliklerin ve ilerlemelerin temelini oluşturur.

Herkes Kodlama Yapabilir Mi?

Evet, temel seviyede herkes kodlama öğrenme potansiyeline sahiptir. Ancak, herkes farklı hızda öğrenir ve kodlama yeteneklerini geliştirme süreci bireyden bireye değişebilir. Kodlama becerilerini geliştirmek isteyen herkes, sabır, isteklilik ve sürekli pratik yapma gerektiren bir öğrenme süreciyle karşılaşacaktır.

Kodlama Öğrenmek İçin Ne Gereklidir?

 1. Temel Bilgisayar Yetenekleri: Bilgisayar kullanımı hakkında temel bilgi sahibi olmak, kodlama sürecine başlamak için önemlidir.
 2. Kararlılık ve İstek: Kodlama öğrenmek zaman alabilir ve zorlu olabilir. Bu süreçte kararlılık ve istekli olmak, başarıya ulaşmanızı sağlar.
 3. Bir Programlama Dili Seçimi: Python, JavaScript gibi popüler programlama dillerinden birini seçmek, temel kodlama becerilerini öğrenmek için iyi bir başlangıç olabilir.
 4. Online Kaynaklar ve Eğitim Materyalleri: İnternet üzerinde birçok ücretsiz ve ücretli kodlama eğitim kaynağı bulunmaktadır. Online platformlarda interaktif dersler, videolar ve projelerle kodlama öğrenebilirsiniz.
 5. Pratik Yapma: Kodlama öğrenmek için en etkili yöntemlerden biri pratik yapmaktır. Küçük projeler oluşturarak ve problemleri çözerek kodlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
 6. Hata Ayıklama Yetenekleri: Kod yazarken hatalarla karşılaşabilirsiniz. Hata ayıklama yeteneklerini geliştirmek, kodlama sürecinde önemlidir.

Herkesin Kodlamayı Öğrenebilmesi İçin Gereklilikler Nelerdir?

 1. Erişilebilir Eğitim: Kodlama eğitimine erişim, herkesin kodlama öğrenmesi için önemlidir. Online platformlar, kitaplar, kurslar ve yerel topluluk etkinlikleri gibi kaynaklar, herkese kodlama öğrenme fırsatı sunabilir.
 2. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Kodlama eğitimi, farklı yaş, cinsiyet, etnik köken ve sosyoekonomik arka planlardan gelen bireyleri içermelidir. Çeşitliliği teşvik eden bir ortam, farklı bakış açılarını ve yaratıcılığı destekler.
 3. Destek Sistemleri: Özellikle çocuklar ve gençler için, ailelerin, okulların ve toplulukların kodlama öğrenimini teşvik etmesi önemlidir. Mentörlük, rehberlik ve destek sistemleri, öğrenmeyi kolaylaştırabilir.
 4. Kodlamaya Pozitif Bakış Açısı: Herkesin kodlama öğrenme potansiyeline sahip olduğuna dair bir inanç yaygınlaştırılmalıdır. Başarısızlık korkusu yerine, deneme-yanılma sürecinin bir parçası olarak hataların olumlu bir şekilde ele alındığı bir yaklaşım teşvik edilmelidir.

Sonuç olarak, kodlama öğrenmek, teknolojik dünyada etkili bir şekilde işlev görebilmenin ve yaratıcılığınızı ifade etmenin bir yoludur. Temel bilgisayar becerileri, isteklilik ve pratik yapma ile herkes kodlama öğrenebilir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı olan Coding for Everyone (Herkes için kodlama eğitimi), sıfırdan kodlama yapabilmeyi ve programcılığın mantığını genel hatlarıyla ele alan bir eğitim yaklaşımı, kodlamayı herkese erişilebilir kılabilir ve daha geniş bir yetenek havuzuna katkı sağlayabilir.

Yazılımcı Olmayanlar veya BT Alanlarında Deneyimi Olmayanlar Kodlamayı Öğrenebilir Mi?

Yazılımcı olmayanlar veya BT (Bilgi Teknolojileri) alanında deneyimi olmayanlar için kodlama öğrenmek başlangıçta zorlu görünebilir, ancak doğru yaklaşım ve kaynaklarla bu süreci daha erişilebilir hale getirmek mümkündür. İşte dikkate almanız gereken bazı noktalar ve öğrenmeniz gereken temel konular:

 1. Motivasyon ve Hedef Belirleme: Kodlama öğrenmeye başlamadan önce, neden kodlama öğrenmek istediğinizi ve ne tür projeler veya beceriler geliştirmek istediğinizi belirlemek önemlidir. Bu, motivasyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olabilir.
 2. Temel Bilgisayar Becerileri: Bilgisayar kullanımı, dosya yönetimi, internet gezinme gibi temel bilgisayar becerileri, kodlama öğrenirken işinize yarar. Bu konularda rahat olmak, daha iyi bir başlangıç ​​sağlar.
 3. Başlangıç Seviyesi Bir Programlama Dili Seçimi: Özellikle yazılımcı olmayanlar için, başlangıçta daha kullanıcı dostu ve anlaşılabilir programlama dilleri tercih edilebilir. Python gibi diller, kodlama mantığını anlamak için ideal seçeneklerdir.
 4. Temel Kavramlar: Herhangi bir programlama dilinde ortak olan temel kavramları anlamak önemlidir. Değişkenler, koşullar, döngüler gibi temel kavramlar, programlamaya giriş yaparken öğrenilmesi gereken konulardır.
 5. Pratik Yapma: Kodlama öğrenirken en etkili yol pratik yapmaktır. Küçük projeler oluşturarak, öğrendiğiniz konuları uygulamalı olarak pekiştirebilirsiniz.
 6. İnteraktif Eğitim Kaynakları: Online platformlarda interaktif dersler, video eğitimler ve kodlama oyunları gibi kaynaklar, kodlama mantığını anlamanıza yardımcı olabilir.
 7. Hata Ayıklama Yetenekleri: Kod yazarken hatalarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Hataları tanımlama, anlama ve düzeltme yeteneklerini geliştirmek, kodlama sürecinde önemlidir.
 8. Yavaş ve Adım Adım Öğrenme: Kodlama bir maraton, bir sprint değildir. Acele etmeyin ve adım adım öğrenmeye odaklanın. Temel konuları sağlam bir şekilde öğrenmek, daha karmaşık konuları anlamak için temel bir zemindir.
 9. Topluluk Desteği ve Kaynaklar: Online kodlama topluluklarına katılmak, sorularınızı sormak ve diğer öğrenenlerle etkileşimde bulunmak öğrenme sürecini kolaylaştırabilir.
 10. Projeler ve Uygulamalar: Öğrendiğiniz bilgileri gerçek dünyadaki projelere uygulamak, öğrenmeyi pekiştirmenin ve motive olmanın bir yoludur.

Herkes farklı bir hızda öğrenir. İlk başta karmaşık görünebilir, ancak sürekli pratik yaparak ve temel konseptleri anlayarak, kodlama yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Coding for Everyone eğitimi ile başlangıçta küçük hedefler belirleyebilecek düzeye geleceksiniz ve yavaşça ilerleyerek daha yoğun içerikli ve karmaşık konulara geçebileceksiniz.

Eğitim Hakkında

Coding for Everyone (Herkes için kodlama eğitimi)

Eğitim Hedefleri

-Kodlamayı tanımlayabilecek,

-Kodlamanın önemini açıklayabilecek,

-Kodlama ile 21. yüzyıl becerileri arasındaki ilişkiyi kavrayacak,

-Analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği sayısal ve dijital yeterlilik becerileri kazanacak,

-Algoritmik düşünmenin yapısı hakkında bilgi sahibi olacak,

-Verileri toplama ve analiz etme yeteneği kazanacak,

-Çözümler üretme, seçme ve planlama sürecini kavrayacak,

-Çözümleri uygulayabilecek,

-Çözümleri ve iyileştirmeyi değerlendirebilecek,

-Hata analizini ve iyileştirmeyi öğrenecek,

-Öğrenme etkinlikleri geliştirecek,

-Bilgi ve iletişim teknolojilerini daha etkin olarak kullanabilecek,

-Hiç Bilmediğiniz bir dili nasıl öğrenmeniz gerektiğini göreceksiniz.

 

Eğitim İçeriği

 • Bilgisayarlar Nasıl Çalışır?  
 • 1-0 Mantığı Nedir?
 • Kod Nedir? Neden Yazılır?
 • Endüstride kullanılan yazılım teknolojileri nelerdir?
 • Python ile ilk kodlarımızı yazmak
 • Değişken, Integer, Float, String 
 • Matematiksel İşlemler
 • Ekran İşlemleri
 • Fonksiyonlar
 • Kütüphaneler
 • Editörler
 • Derleyiciler
 • Örnekler

Eğitimi Kimler Almalı?

 • Programcılık, BT alanı öğrencileri,
 • Programlamayı öğrenmek isteyen herkes,
 • Yeni yazılım dillerini öğrenmeye meraklı kişiler,
 • Kodlamayı ve mantığını merak eden herkes.

Gereksinimler

Temel bilgisayar okuryazarlığı, modern web tarayıcılarını çalıştırabilen bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterlidir.

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club