Design Thinking Eğitimi

Açıklama

Design Thinking Eğitimi

Design Thinking Eğitimi

Bilgi Al

Design Thinking, insanların ihtiyaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler üretmeye odaklanan bir problem çözme yaklaşımıdır.

Birey ve kurumlar arasındaki ilişkiyi ve sınırı yeniden tanımlamak ve farkları ortaya koymak için tasarım odaklı düşünce yaklaşımı pratik çerçeve sunmaktadır.

Design Thinking, kullanıcıların ihtiyaçlarını, teknolojik olanakları ve işletme hedeflerini dengeli bir şekilde ele alarak, kullanıcı dostu ürünler ve hizmetler geliştirmeyi amaçlar.

Bu eğitim içerisinde hem bu yaklaşımın tüm detaylarını kapsamlı olarak öğrenecek hem de fikirden eyleme geçme, yaratıcılığı özgür kılma, değişimi tasarlama becerilerini kazanacak, gündelik ve profesyonel hayata uygulamanın yöntemlerini göreceksiniz.

İnsan ihtiyaçlarını odağına alan yenilikçi ürün, servis ve sistemler nasıl geliştirebiliriz?
Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, birçok yenilikçi girişim ve kurumsal yapının yeni iş yapma biçimini en kapsamlı şekilde ele almaktadır. Bu metodoloji, ekip içi iş birliğini kolaylaştırırken, insan odaklı projeler ve işler geliştirme sürecine sistematik bir şekilde yaklaşmamızı sağlar.

Design Thinking’in avantajları arasında, kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarını anlama, yenilikçi çözümler üretme, işletme hedefleri ile uyumlu ürünler geliştirme gibi faydalar bulunmaktadır.

Design Thinking yaklaşımı, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, pazardaki rekabet gücünü yükseltmesine ve sürdürülebilir büyüme sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Bu eğitimde tasarım odaklı düşünce yaklaşımın temel prensiplerini kavrayacak, her adımın temel metot ve araçlarını öğreneceksiniz.

Eğitim Hakkında

Eğitim Hedefleri:

 • Tasarım odaklı düşünce yaklaşımı hakkında bilgi edinmek,
 • İnovasyon ve tasarım odaklı düşünce ilişkisini anlamak,
 • Tasarım odaklı düşünce metodunu kavramak: Empati kur, Tanımla, Şimdi fikir üret, Fikri prototiple, Fikri test et
 • Yaratıcı düşünce becerisi ve pratiklerini edinmek,
 • Fikirden eyleme geçiş sürecini öğrenmek,
 • Yaratıcılığı özgür kılma uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Değişimi tasarlama becerilerinin geliştirilmesi,
 • Tasarım odaklı düşünce uygulamaları ve araçlarını kullanmak,
 • Fikir sunum teknikleri ve görselleştirme araçlarını kullanmak,
 • Bağlam Araştırması: Ele alınan sorunu etraflıca araştırmayı öğrenmek, fırsatları fark edebilmek,
 • Kullanıcı Araştırması: Saha araştırması yöntemleri ile insanlarla empati kurmanın yollarını öğrenmek, insanların derindeki (fonksiyonel, duygusal ve sosyal) ihtiyaçlarını keşfedebilmek,
 • Tasarım Sentezi: Personalardan, kullanıcı deneyimi haritasına araştırma bulgularını görselleştirip anlamlı içgörüler elde edebilmek,
 • Yenilikçi Fikir Geliştirme Yöntemleri: Çeşitli bireysel ve grup beyin fırtınası yöntemleriyle yaratıcılığı keşfetmek, yenilikçi fikirler geliştirmek,
 • Prototipleme ve Kullanıcı Testleri: Fikrimizi hızlıca prototipleyip kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle geliştirebilmeyi öğrenmek; riski minimize edebilmek ve risk sonucunda yenilik çıkarabilmenin yollarını keşfetmek,
 • Yenilik için Hikâye Anlatıcılığı: Hikayelerin gücünü, fikrin hikayesi ile insanları çözüme ortak etmenin, fikri yaygınlaştırmanın yollarını kavramak,
 • Yüzyıl becerileri geliştirmeye yönelik çözüm odaklı, paylaşımcı, esnek bir düşünce biçimi edinmek,
 • Yaratıcı becerilerinizi geliştirerek karmaşık zorlukları çözebilmek için yenilikçi süreç tasarlamayı öğrenmek,
 • Fikri etkin ve etkili sunabilmek için yeni nesil araçları kapsamlı ve güçlü kullanmayı öğrenmek,
 • Tasarım odaklı yaklaşımının tüm aşamalarını ve farklı alanlarda uygulamayı öğreneceksiniz.

 

Eğitim İçeriği:

 • Tasarım odaklı düşünce yaklaşımı

İnovasyon ve tasarım odaklı düşünce ilişkisi

Tasarım odaklı düşünce yaklaşımının en temel kavramlarının ve bileşenleri, mevcut düşünce biçimlerinden farkı, kapsamlı ve güncel başarılı vaka analizleri, tasarım odaklı düşünce ve inovasyon

Tasarımcı Bakışı

Günümüz Bağlamında Yeri

Temel Prensipleri

Dünyadan İlham Verici Örnekler

Tasarım Sorunu Çerçeveleme

Araştırma Kapsamını Belirleme

Bağlam Araştırması

Kullanıcı Araştırması

 • İlk Bulgular Ve Araştırmada Derinleşme

Tasarım Sentezi

Çıkarımlar ve İnsan İhtiyaçlarına Yönelik İçgörüler

Bağlam Araştırması – Derinleşme

Kullanıcı Araştırması – Derinleşme

 • Tasarım odaklı düşünce metodu

Empati kurma

Tanımlama

Efektif fikir üretme

Fikri prototipleme

Fikri test etme

Yaratıcı düşünce becerisi ve pratikleri

 • Geri Bildirim Aktivasyonu
 • Fikirden eyleme geçiş süreci

Yaratıcılığı özgür kılma uygulamaları

Değişimi tasarlama becerilerinin geliştirilmesi

Fikirden harekete geçme adımları, kalıcı değişim için harekete geçme, yaratıcılığı tetikleme çalışmaları, gerçek ilhamı bulma, hatalardan öğrenme, değişimin sürdürülebilirliği

Tasarım odaklı düşünce uygulamaları ve araçları

Fikir sunum teknikleri ve görselleştirme araçları

Pratik araçlar üzerinden tasarım odaklı düşünce uygulamaları, etkili sunum teknikleri, fikrin görselleştirilmesi

Tasarım odaklı düşünce metodunun tüm aşamaları, ihtiyacı ve problemi doğru anlama teknikleri, problem sahibi gibi düşünme ve empati kurma, serbest düşünme egzersizleri, fikir bulma teknikleri, beyin fırtınası uygulamaları, en kötü fikir teknikleri, prototipleme ve test etme, riskleri azaltmak için sürekli geribildirim alma uygulamaları, yaratıcılığı serbest bırakma çalışmaları

 • Tasarım Yaklaşımının Belirlenmesi Ve İlk Fikirler

Tasarım Sentezinin Finalize Edilmesi

İhtiyaçları ve Fırsat Alanlarını Belirleme

Tasarım Yönünün Belirlenmesi

Farklı Sektörlerden İlham Toplama

Bireysel ve Grup Beyin Fırtınası Yöntemleri

 • Prototipler Ve Kullanıcı Testlerine Giriş

Farklı Prototipleme Yolları

İlk Prototiplerin Yaratılması

Kullanıcı Testi Nedir?

Nasıl Yapılır?

Kullanıcı Testlerini Planlama

 • Yenilik İçin Hikaye Anlatıcılığı

Kullanıcı Geri Bildirimlerinden Öğrenme

Prototip ve Çözüm Fikrinin Geliştirilmesi

İnovasyon İçin Hikaye Anlatıcılığı

Dünyadan İlham Verici Örnekler

Fikrin Hikayesinin Kurgulanması

 • Öğrenme Döngüsü

Final Projeler

Bireysel Deneyime Bakış ve Kendi Deneyiminden

Sonraki Adımlar

Nerede, Nasıl Kullanılabilir, Bir Arada Değerlendirme

Ekip Olarak Sürecin Değerlendirilmesi

Eğitimi Kimler Almalı?

 • Fikir üretme ve problem çözme becerilerinde yeni bir yöntem arayanlar,
 • Gündelik hayatta problem çözmede sorun yaşayanlar; yeni bir bakış açısı arayanlar,
 • Kompleks problemlerle uğraşan yöneticiler ve takım liderleri,
 • Kurum kültürünü yeniden inşa etmek isteyen iletişim uzmanları,
 • Planlara uygun proje veya ürün yönetimini keşfetmek isteyen yöneticiler ve programla ilgilenen herkes için uygundur.

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club