PECB Certified ISO/IEC – Cyber Security Eğitimi

PECB Certified ISO/IEC - Cyber Security Eğitimi

ISO / IEC PECB Certified - Cyber Security Eğitimi

Bilgi Al

ISO/IEC PECB Certified – Cyber Security Eğitimi

PECB

Geniş bir disiplin yelpazesinde bireylere eğitim, sertifikasyon ve sertifika programları sağlayan sertifikasyon kuruluşudur.

PECB Hakkında

Bilgi Güvenliği ve Dayanıklılık, Siber Güvenlik, Veri Güvenliği, GRC ve Gizlilik, Kalite ve Sürdürülebilirlik ve daha birçok uluslararası standartlara sahip sertifika programları ile sizlere kapsamlı ve daha kaliteli hizmet sunmak adına PECB ile anlaşma sağladık.
Profesyonellere ve tüm kurum/kuruluşlara eğitim, değerlendirme, sertifikasyon ve uluslararası kabul görmüş standartlara karşı sertifika programları sağlayarak bağlılık ve yetkinliklerini göstermelerine yardımcı oluyoruz.
PECB ile beraber Academy Club olarak tüm profesyonellere ve tüm kurum/kuruluşlara güven ve ilham veren, sürekli iyileştirme sağlayan, uluslararası standartlara sahip olduğunu kanıtlayan sertifikalar ile tanınmayı gösteren ve toplumun tamamına fayda sağlayan kapsamlı hizmetler sunmaktayız.
Siz de uluslararası standartlar doğrultusunda verilen PECB eğitimlerine katılarak sertifika sahibi olabilirsiniz.

Cybersecurity ISO/IEC 27032, SCADA Security, Ethical Hacking, Cloud Security, Network Security ISO/IEC 27033, Penetration Testing, Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) ve aradığınız diğer tüm PECB eğitimleri için bizimle iletişime geçmeniz yeterli!

ISO/IEC 27032 Cybersecurity

ISO/IEC 27032 PECB Certified – Cyber Security

NEDİR?

ISO/IEC 27032, “Siber Güvenlik” veya “Siber Uzay Güvenliği” olarak tanımlanan, siber uzaydaki veri bilgilerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını ifade eder.

Siber uzay, kişilerin, yazılımların ve dünya çapındaki teknolojik hizmetlerin etkileşimi olarak kabul edilmektedir.

Uluslararası standart ISO/IEC 27032, bilgi güvenliği, ağ ve internet güvenliği ve kritik bilgi altyapısı koruması (CIIP) ile ilgili olarak siber uzayda farklı güvenliklerin rolünü vurgular.

ISO/IEC 27032, siber alandaki paydaşlar arasında sistem entegrasyonu için güvenilirlik, iş birliği, bilgi alışverişi ve teknik rehberlik kurulmasını ele alan bir politika çerçevesi sağlar.

ISO/IEC 27032 sertifikasını almak, mesleğinize olan bağlılığınızı gösterir ve bu eğitim kursu sırasında kazanılan bilgi ve becerileri doğrular.

Ayrıca, bir kuruluşun bir siber güvenlik programı oluşturmasına ve yönetmesine, siber güvenliğin durumunu iyileştirmesine ve bir kuruluşun verilerini olaylara, saldırılara ve diğer kesintilere neden olabilecek herhangi bir eylemden başarıyla korumasına yardımcı olmak için gerekli bilgi ve becerileri geliştirdiğinizi kanıtlar.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

ISO/IEC 27032 standardı tüm işletmeler için gereklidir. Siber uzaya daha fazla bel bağlandıkça güvenlik tehditleri riski artmaktadır. ISO/IEC 27032 standardı iş süreçlerinin korunması ve uzun vadeli sürdürülebilirliği ile ilgili yönergeler sağlar. Ayrıca bireylere siber saldırılara karşı en savunmasız olan süreçleri tanımlayan bir politika çerçevesi geliştirme becerisi kazandırır.

ISO/IEC 27032 Siber Güvenlik eğitimi kişilere mahremiyetlerini ve kuruluş verilerini kimlik avı dolandırıcılıklarından, siber saldırılardan, bilgisayar korsanlığından, veri ihlallerinden, casus yazılımlardan, casusluktan, sabotajdan ve diğer siber tehditlerden koruma konusunda gerçek dünyadan bir çözüm sağlar.

ISO/IEC 27032 sertifikasına sahip olmak müşterilerinize ve paydaşlarınıza siber güvenlik sorunlarını yönetebileceğinizi ve bu sorunlara çözüm sağlayabileceğinizi gösterecektir.

Bu sertifika sizi siber güvenlik alanındaki gelişmelerle bir adım öne taşıyacak. Bir kuruluşun varlıklarını potansiyel zararlardan korumak için siber güvenlik sorunlarını yetkin bir şekilde yönetme ve ele alma bilgisi ile donatılacaksınız.

 

FAYDASI NE?

Sertifikalı bir ISO/IEC 27032 Siber Güvenlik Yönetimi olmak size şu avantajları sağlar:

– Kuruluşunuzun verilerini ve gizliliğini siber tehditlerden koruyabilir,

– Bir siber güvenlik programının oluşturulması ve sürdürülmesindeki becerilerinizi güçlendirebilir,

– Siber güvenlik politikalarını yönetmek için en iyi uygulamaları geliştirebilir,

– Kuruluşunuzun güvenlik sistemini ve iş sürekliliğini iyileştirebilir,

– Güvenlik önlemleriniz için paydaşlarda güven oluşturabilir,

– Bir olay durumunda daha hızlı yanıt verebilir ve hızlı bir şekilde süreci kurtarabilirsiniz.

 • ISO/IEC 27032 CYBERSECURITY INTRODUCTION

ISO/IEC 27032’ye dayalı bir siber güvenlik programının temel bileşenlerini anlayacaksınız.

 • ISO/IEC 27032 CYBERSECURITY FOUNDATION

Bir siber güvenlik programının uygulanması ve yönetimi için en iyi uygulamalar, kavramlar, yaklaşımlar ve teknikler hakkında bilgi edineceksiniz.

 • ISO/IEC 27032 LEAD CYBERSECURITY MANAGER

Yaygın siber güvenlik sorunlarını ele almak ve ISO/IEC 27032 ve NIST siber güvenlik çerçevesinde belirtilen bir çerçevenin uygulanmasını yönetmek için gerekli becerilerinizi geliştireceksiniz.

Cloud Security

ISO/IEC 27017 – 27018 PECB Certified – Cloud Security

NEDİR?

Bulut güvenliği, bulut ortamlarının, uygulamalarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak için kullanılan stratejiler ve uygulamalar bütünüdür. Bulut güvenliği, özel, genel, topluluk veya hibrit bulut dağıtım modellerinde barındırılan bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve gizliliğini korur. Bulut altyapısında veri koruma ve iş sürekliliğini sağlayan çok düzeyli güvenlik denetimleri sağlar.

Bulut bilgi işlem kullanımı arttıkça bulut güvenliğini sağlama ihtiyacı da artmaktadır. Veri ihlalleri ve diğer saldırı biçimleri genellikle zayıf güvenlik uygulamaları, karmaşık kontroller ve yanlış yapılandırmaların bir sonucu olarak gerçekleşir. Bu nedenle bulut güvenliği bulut hizmetlerinin etkili bir şekilde işletilmesi için gerekli hale gelmiştir.

Bulut güvenliği, günümüzde birçok kuruluşun karşılaştığı önemli bir zorluktur. Bulut ortamlarında veri depolama, işlem yapma ve uygulama çalıştırma gibi avantajlar sunan bulut hizmetleri, aynı zamanda buluta özgü güvenlik riskleri ve tehditleri de beraberinde getirir. Bu nedenle, bulut güvenliği konusunda uzmanlaşmış ve sertifikalı profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

Bulut teknolojisini benimseyen kuruluşlar bulut sistemlerinin güvenlik düzeyinin kendi gereksinimlerini karşılamasını ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamalıdır.

ISO/IEC 27017 yönergelerinin uygulanması bulut hizmeti sağlayıcılarının ve müşterilerinin bulut hizmetleriyle ilgili bilgi güvenliği kontrolleri oluşturmasına, uygulamasına ve sürdürmesine yardımcı olur.

ISO/IEC 27017 risk değerlendirmesi ve diğer buluta özgü bilgi güvenliği gereksinimlerine dayalı olarak bulut hizmetlerine uygulanabilir bilgi güvenliği kontrollerinin seçilmesinde ek rehberlik sağlar.

Ayrıca, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) işleyen bulut hizmeti sağlayıcıları PII’nin korunmasına ilişkin geçerli düzenlemelerin ve mevzuatın gerekliliklerini karşılamak için ISO/IEC 27018 yönergelerini uygulayabilir

ISO/IEC 27017 ve ISO/IEC 27018’e dayalı Lider Bulut Güvenliği Yöneticisi sertifikası, endüstrinin en iyi uygulamalarını takip ederek bir bulut güvenlik programını uygulama ve yönetme yetkinliğinizi gösterir. Bir bulut güvenlik programını etkili bir şekilde planlama, uygulama, yönetme, izleme ve sürdürmede bir bulut yönetimi çerçevesini takip ederek, kuruluşların endüstri tarafından önerilen en iyi bulut uygulamalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek ve genel güvenliklerini geliştirmeye katkıda bulunabileceksiniz.

PECB Sertifikalı Lider Bulut Güvenlik Yöneticisi olarak, bu kuruluşlar için güvenli bir bulut altyapısı planlamak ve uygulamak ve güvenliklerini sürekli olarak yönetmek ve izlemek için gerekli bilgi ve becerileri edineceksiniz.

 

FAYDASI NE?

PECB Bulut Güvenliği sertifikası, bulut güvenliği alanında uluslararası kabul görmüş bir yeterlilik belgesidir. Bu sertifikayı almak için, kapsamlı bir bulut güvenlik kavramları ve ilkeleri anlayışına, bulut ortamlarında güvenlik açıklarını ve tehditleri belirleme ve değerlendirme becerisine, bir kuruluşa bir bulut güvenlik programını yönetme konusunda pratik bilgilere, buluta geçiş için gereken araçlar ve en iyi uygulamalar hakkında bilgiye, bir bulut güvenlik olayına yanıt vermek ve olayı kurtarmak için gereken bilgiye ve bulut güvenliğini sürdürmek ve geliştirmek için gereken becerilere sahip olmanız gerekir.

 

PECB Bulut Güvenliği sertifikası almak, size şu faydaları sağlar:

– Bulut güvenliği alanında uluslararası tanınan bir yeterlilik belgesine sahip olacak,

– Bulut güvenliği konusunda güncel bilgi ve beceriler edinecek,

– Bulut ortamlarında veri koruma, uyumluluk ve risk yönetimi gibi konularda uzmanlaşacak,

– Bulut hizmetleri sağlayıcıları ve müşterileri arasında güven oluşturacak,

– Bulut güvenliği alanında kariyer fırsatlarınızı daha da arttırabileceksiniz.

Eğer siz de bulut güvenliği alanında kendinizi geliştirmek ve sertifikalı bir profesyonel olmak istiyorsanız, PECB Bulut Güvenliği sertifikası almak için hemen başvurun!

 • LEAD CLOUD SECURITY MANAGER

ISO/IEC 27017 ve ISO/IEC 27018’e dayalı bir bulut güvenlik programını planlamak, uygulamak, yönetmek ve sürdürmek için gerekli yetkinliği
edineceksiniz.

Penetration Testing Professional

PECB Certified – Penetration Testing Professional

NEDİR?

Sızma testi, bir BT altyapısının güvenliğini değerlendirmek için güvenlik açıklarını etik bir şekilde kullanmaya çalışan bir uygulamadır.

Sızma testi, güvenlik önlemlerinin etkinliğini test etmek, bilgisayar sistemlerindeki zayıf noktaları veya arka kapıları bulmak ve siber saldırılara karşı korunmak için kullanılır.

Sızma testi uzmanları, bilgisayar korsanlarının yöntemlerini taklit ederek, yetkisiz erişim elde edebilecekleri veya zarar verebilecekleri noktaları tespit ederler.

Sızma testinde ustalaşmak ve kariyerinizde başarılı olmak istiyorsanız, bu eğitim kursu sizin için doğru seçimdir. Bu özel alanda derinlemesine deneyime sahip endüstri uzmanları tarafından tasarlanan ve geliştirilen bu sertifika eğitimi, özellikle sızma testlerine liderlik etmek veya bu testlerde yer almak isteyen profesyonellerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere odaklanmaktadır.

Sızma testinde bir PECB sertifikası, kuruluşların sistemlerini en son test metodolojileri ve sızma uygulamalarıyla korumak için etkili bir program planlama, tasarlama ve uygulama konusundaki profesyonel becerilerinizi kanıtlayacaktır.

Derinlemesine uygulamalı pratik becerilerin yanı sıra, bu eğitim sizi iş risklerini ve önemli iş konularını dikkate alarak bir sızma testine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğunuz yönetim becerileriyle donatır.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

Sızma testi, hızla değişen teknoloji endüstrisinde çok önemlidir. Kuruluşlar, iş süreçlerine izinsiz girişe yol açabilecek siber güvenlik riskleriyle karşı karşıyadır.

Sızma testi, bir kuruluştaki siber güvenlik önlemlerinin durumunu belirlemek ve iyileştirmek için mükemmel bir araçtır.

Sızma testi sayesinde, kuruluşlar mali kayıpları azaltabilir, müşteri güvenini artırabilir ve itibarlarını koruyabilirler.

Siber uzaya bağlanan artan sayıda sistemle birlikte tehditler ve kötü amaçlı saldırılar da gelişiyor ve artıyor. Böyle bir durumun iyi yanı, penetrasyon test uzmanları için iş olanaklarının artmasıdır. Bu eğitim kursu sırasında kazanılan bilgi ve beceriler, kuruluşların güvenlik açısından nerede olduklarını belirlemelerine, saldırıları tespit etmelerine, saldırılara zamanında müdahale etmelerine ve siber savunma yeteneklerini test etmelerine yardımcı olmanızı sağlayacaktır.

 

FAYDASI NE?

Sızma Testi Sertifikasyonunun Faydaları

Sertifikalı Sızma Testi ( Penetration Testing ) Uzmanı olarak şunları yapabileceksiniz:

– Kuruluşun siber güvenlik tehditlerine maruz kalma durumunu belirleyin ve analiz edebilir,

– Temel siber güvenlik denetimi becerilerinizi geliştirebilir,

– Sızma testi uzmanları tarafından kullanılan teknikleri, araçları ve bilgisayar korsanlığı yöntemlerini öğrenebilir,

– Zamanı ve kaynakları etkili bir şekilde yönetebilir,

– Yasal ve etik bir siber güvenlik uzmanı olarak uluslararası endüstri tanınırlığı kazanabilirsiniz.

 • LEAD PEN TEST PROFESSIONAL

Test sonuçlarını analiz etmek için pratik teknikler ve yönetim becerilerinin bir karışımını kullanarak profesyonel bir Sızma Testine liderlik edecek bilgi ve becerileri kazanacaksınız.

Ethical Hacking

PECB Certified – Ethical Hacking

NEDİR?

Etik Hacking, bilgisayar sistemlerine, ağlara veya uygulamalara sızarak güvenlik açıklarını tespit etmek ve gidermek için yapılan bir eylemdir.

Etik Hacking’in amacı, potansiyel tehditlere ve risklere karşı kuruluşların genel güvenliğini artırmaktır.

Siber güvenlik ve Bilgi Güvenliği, bu kuruluşların elinde bulundurduğu veri ve bilgilerin hassas doğası nedeniyle birçok kuruluş için vazgeçilmez hale geldi. Siber saldırılar bilgi sistemlerine zarar verebilir ve gizli verilerin açığa çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir kuruluş için, siyah şapka korsanlarının kuruluşun sistemine girmesi durumunda doğru önlemleri önceden nasıl uygulayacağını bilen kişilere sahip olması son derece önemlidir.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

Etik Hacking, siber saldırılara karşı korunmak için etkili bir yöntemdir. Etik hackerlar, güvenlik açıklarını bulmak ve gidermek için bilgisayar korsanlığı konusundaki uzmanlıklarını kullanırlar. Bu sayede, güvenlik ihlallerinin sayısını azaltarak kuruluşların güvenliğini sağlarlar.

Etik Hacking hizmetlerine olan talep de sürekli artmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, güvenlik stratejilerine etik hackerları dahil etmeyi tercih etmektedir. Ayrıca, deneyimli etik hackerlar diğer profesyonellerden daha yüksek maaş almaktadır.

Son teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, etik hackerlara olan talep katlanarak arttı. Günümüzde kuruluşlar, en sağlam güvenlik uygulamalarını uygulama yeteneğine sahip bireyler aramaktadır. Etik hackerlar, test edilecek kuruluşun izni ile, kötü niyetli hackerlarla aynı hackleme tekniklerini kullanabilirler.

Etik Hacking sertifika eğitimi, bu becerileri geliştirmenize yardımcı olacak ve sizi siber güvenlik uzmanı olmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu eğitim, size kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından istismar edilebilecek potansiyel zayıf noktaları belirlemek, sızma testi gerçekleştirmek ve sızma testi araç ve tekniklerine ilişkin yepyeni uygulamalı deneyim yoluyla teknik problem çözme teknikleri geliştirmek için gerekli uzmanlığı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Etik Hacker olmak için ne yapmalısınız?

Etik Hacker olmak için gerekli uzmanlığa ve becerilere sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bunun için uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olmanız faydalı olacaktır.

Uluslararası Standartlara sahip olan bu PECB Sertifikası, etik hackerların bilgi ve yetkinliklerini gösteren belgelerdir. Sertifikalı etik hackerlar, kuruluşların zayıflıklarını tespit etmesine yardımcı olmak ve sızma testlerini başarıyla gerçekleştirmek için aranan kişilerdir. Etik hacker olmak için PECB Etik Hacker Sertifikası alabilirsiniz.

 

FAYDASI NE?

Bu sertifika ile:

– Etkili bir etik hackleme sürecinin işletilmesi için kullanılan kavramları, yaklaşımları, standartları, yöntemleri ve tekniklerini detaylıca öğrenebilir,

– Bir kuruluşun güvenliğini etkileyebilecek farklı saldırı türleri ve yöntemlerini kavrayabilir,

– Farklı araçlar ve teknikler kullanarak sızma testleri yapabilir,

– Penetrasyon testlerinin sonuçlarını analiz edebilir ve etkili raporlama yapabilir,

– Güvenlik kariyerinde fark yaratabilir veya işe alınma şansınızı arttırabilir,

– Testleri yürütürken gerekli mesleki özeni göstererek hareket etmeyi deneyimleyebilir,

– Kuruluşları, güvenliklerinin sürekli iyileştirilmesi sürecinde destekleyebilirsiniz.

 • CERTIFIED LEAD ETHICAL HACKER

En iyi uygulamalara uygun olarak bir sızma testi projesini ve ekibini yönetmek, dahili ve harici sızma testi planlamak ve gerçekleştirmek için bilgi ve beceri kazanacaksınız.

SCADA Security Manager

PECB Certified – SCADA Security Manager

NEDİR?

SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) anlamına gelir. Bir endüstriyel süreci kontrol etmek, izlemek ve analiz etmek için hem donanım hem de yazılım mimarisini içeren bir endüstriyel sistem çerçevesidir.

SCADA, yöneticilerin, mühendislerin ve endüstri operatörlerinin çalışma ortamını denetlemesini ve çalışma ortamıyla etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan bir uygulama yazılımıdır.

SCADA sisteminin amacı, gerçek zamanlı verileri toplamak ve karmaşık endüstriyel süreçler için depolamak, işlemek ve raporlar oluşturmaktır. Bu sayede, endüstri uzmanlarına endüstriyel süreçlerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesinde yardımcı olur.

SCADA sistemi, bireylerin yakın gelecekte endüstrilere yardımcı olacak süreçleri yenilik ve geliştirmesi için önemli bir teknolojidir.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

SCADA sisteminin önemi, endüstriyel süreçlerin bakımını kolaylaştırmak için gerekli olan ağ sistemlerini, iletişim ve güvenlik teknolojilerini ve standartları sağlayan temel bir araç olmasıdır.

SCADA sistemi, bireylere iş süreçlerini ve diğer yardımcı programları iyileştirmek için teknolojileri seçme, planlama ve tasarlama teknikleri sağlar. Ayrıca SCADA sistemi, bireylerin bir çalışma ortamında bir proje sistemini planlamak, yönlendirmek, işletmek ve yönetmek için gerekli olan becerileri öğrenmelerine yardımcı olur.

SCADA sisteminin önemi, kuruluşun ve bireylerin risk belirsizliklerini öngörmesine, yatırım ve bakım maliyetlerini düşürmesine ve endüstriyel süreçlerin sürekliliğine en uygun tepkileri incelemesine olanak tanıyan otomasyon sistemidir.

Bu sertifikayı alarak geliştirdiğiniz bilgi ve becerileriniz, SCADA güvenlik programını etkili bir şekilde uygulamak ve ICS sistemleriyle ilgili tehditler, güvenlik açıkları ve riskleri ve bunların nasıl önleneceğini veya üstesinden gelineceğini daha iyi anlamak isteyen kuruluşlar için daha değerli olacaktır.

Ek olarak, bu sertifika sizi son derece rekabetçi bilgi güvenliği iş piyasasında yüksek profesyonel standartlara sahip güvenilir bir çalışan olarak farklı kılacaktır.

 

FAYDASI NE?

SCADA Güvenlik Yöneticisi Sertifikası, SCADA sistemlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu gösteren prestijli bir belgedir.

Bu sertifikayı alarak:

– SCADA güvenliğinde en iyi uygulamaları öğrenebilir,

– SCADA sistemlerine yönelik tehditleri tanıyabilir ve önleyebilir,

– SCADA güvenliği için bir değerlendirme çerçevesi oluşturabilir,

– Erişim kontrolü ve kimlik doğrulama yönetimini iyileştirebilir,

– Üretkenliğinizi artırabilir ve ürün kalitenizi yükseltebilir,

– İşletme ve bakım maliyetlerinizi düşürebilir,

– Uzun vadeli karlı yatırımlar elde edebilirsiniz.

 

KİMLER İÇİN UYGUN?

SCADA Güvenlik Yöneticisi sertifikası, SCADA güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyen herkese açıktır. Sertifika programına katılmak için herhangi bir ön koşul yoktur. Sertifikayı almak için, online sınava girip başarılı olmanız yeterlidir.

SCADA Güvenlik Yöneticisi sertifikası, SCADA güvenliği konusunda kendinizi geliştirmek ve kariyerinize değer katmak istiyorsanız, kaçırmamanız gereken bir fırsattır. Sertifika programına hemen kaydolun ve SCADA güvenliği alanında fark yaratın!

 • LEAD SCADA SECURITY MANAGER

Sistemleri tehditlere, güvenlik açıklarına ve risklere karşı koruyan bir SCADA güvenlik programını etkili bir şekilde uygulama becerilerinizi geliştireceksiniz.

Computer Forensics

PECB Certified – Computer Forensics

NEDİR?

Siber Adli Tıp olarak da bilinen Adli Bilişim, yasal işlemler için kullanılabilecek herhangi bir dijital kanıt bulmak ve aynı zamanda bir olayın nedenini keşfetmek amacıyla bilgisayar sistemlerindeki bilgilerin analizini ifade eder.

Adli bilişim, sivil amaçlarla dijital kanıt olarak işlev görmek veya çoğu durumda siber suçları kanıtlamak ve yasal olarak suçlamak için bilgisayar sistemlerinden veri ve bilgi çıkarma işlemidir.

Adli bilişimin amacı, mahkeme salonu ihtiyaçları için kullanılabilecek güvenilir ve ayrıntılı dijital kanıt sağlamak için adli tıp uygulamaları, yasal süreçler ve etik ilkeler sağlamaktır. Ayrıca bir kuruluştaki olayları ve arızaları çözmek için iyi yapılandırılmış bir soruşturmayı ve süreçlerin takibini garanti etmektir.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

Siber saldırı veya olay meydana geldikten sonra ne olduğunu, nasıl olduğunu ve neden olduğunu belirlemek için verilerin toplanması ve analiz edilmesi amacıyla adli bilişim süreci uygulanır.

Adli bilişim, saldırılara karşı korunmak için bir araç olarak kullanılabilir. Adli bilişim soruşturması, kuruluşların zamanlarını ve muazzam finansal etkilerini rasyonelleştirmelerine olanak tanıyan yetkin bir mekanizmadır.

Adli Bilişim sertifikası, olayın nedenine götüren ve yasal işlemler sırasında yararlı olabilecek dijital kanıtları bulmak için potansiyel bir siber suç mahallindeki bilgileri analiz etme yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlar. Ayrıca bu sertifika, bu tür ortamlarda yama yapılması gereken arka kapılardan yararlanabileceğinizi gösterir.

Bu tür teorik ve pratik yetenekler, ağ sistemlerinin, şifreleme teknolojisinin ve dosya işletim sistemlerinin en son kapsamlı güvenlik metodolojilerinin kullanılmasıyla geliştirilmiştir.

Ayrıca, bu sertifika, büyük miktarda bilgiyi hızlı ve verimli bir şekilde doğru bir şekilde arama ve analiz etme yeteneğinizi gösterir ve bir kuruluşun güvenlik, adli tıp ve olaylara müdahale yeteneklerini oluşturma becerilerinizi geliştirir.

Uluslararası düzeyde tanınan bir adli bilişim uzmanı, bilgisayar sistemleri hakkında ayrıntılı bir soruşturma sunabilecek ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilecektir. Adli bilişim size ağ sistemleri, şifreleme teknolojisi, dosya işletim sistemleri ve suç biliminin en son kapsamlı güvenlik metodolojilerini öğrenme ve uygulama avantajı sağlar.

Bu kariyeri takip etmeye karar veren birisi için iş fırsatları oldukça açıktır. Siber suçların yanı sıra bilgisayar kullanımının artması nedeniyle bu mesleğe gelince büyümenin oldukça hızlı olması bekleniyor.

Bununla birlikte, herhangi bir kariyerde olduğu gibi, fırsatlar büyük ölçüde kişinin masaya getirdiği deneyime ve eğitime bağlıdır. Bu sertifikayı almak, kuruluşlara olası olayları çözmek ve olası arızaların üstesinden gelmek için kullanılabilecek iyi yapılandırılmış bir araştırma ve takip süreci sağlamak için edindiğiniz becerileri ve bilgileri doğrular.

 

FAYDASI NE?

Adli bilişim, siber suçlarla mücadele etmek için dijital verileri toplama, analiz etme ve raporlama sürecidir. Adli bilişim uzmanları, bilgisayar, cep telefonu, ağ ve bulut sistemleri gibi dijital ortamlarda delil araştırır ve bulur. Adli bilişim alanında sertifikalı bir uzman olmak için ise belirli beceri ve bilgilere sahip olmak gerekir.

 

Sertifikalı Adli Bilişim Uzmanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Sertifikalı adli bilişim uzmanı olarak iş dünyasında fark yaratabilirsiniz. İşte size sağlayacağı bazı avantajlar:

– Adli bilişimin işletmeler için önemini kavrayabilir ve güvenlik politikalarına uygun hareket edebilir,

– Olaylara proaktif bir şekilde yaklaşarak olası siber saldırıları önlemek için kuruluşunuzu destekleyebilir,

– Farklı durumlarda uygulanabilecek adli tıp becerilerini öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz. Örneğin, veri kurtarma, şifre çözme, zararlı yazılım analizi gibi.

– Adli tıp tekniklerinizi ve araçlarınızı geliştirerek siber suçları daha hızlı ve etkili bir şekilde belirleyebilir ve bunlara yanıt verebilir,

– Uluslararası kabul görmüş bir dijital adli tıp uzmanı olarak kariyerinizi ilerletebilir ve sektörde talep gören bir profesyonel olabilirsiniz.

 • COMPUTER FORENSICS FOUNDATION

Bir adli bilişim sürecini uygulamak için temel unsurları ve araçları anlayın.

 • LEAD COMPUTER FORENSICS EXAMINER

En iyi uygulamalara dayalı olarak adli bilişim sürecinde uzmanlaşın ve farklı adli tıp araçları ve metodolojileri ile tanışın.

ISO/IEC 27033 Network Security

ISO/IEC 27033 PECB Certified – Network Security

NEDİR?

Ağ güvenliği, ağlarda bulunan cihazların, uygulamaların, hizmetlerin ve son kullanıcıların bilgi ve verilerini korumak için alınan önlemler bütünüdür.

Ağ güvenliği, ağlara yönelik tehditleri önlemek, tespit etmek ve müdahale etmek için teknik, fiziksel ve idari kontrolleri içerir.

ISO/IEC 27033 serisi standartlar, ağ güvenliği için uluslararası kabul görmüş bir çerçeve sunar. Bu standartlar, ağ güvenliği risklerini belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için kavramsal ve pratik rehberlik sağlar. Ayrıca, ağ güvenliği mimarisini, tasarımını ve uygulamasını destekleyen teknik öneriler de içerir.

ISO/IEC 27033 sertifikası, kuruluşların ağ güvenliğini tasarlamasına ve uygulamasına ve bilgi sistemi ağlarını kullanmasına veya yönetmesine yardımcı olma becerinizi gösterir. PECB’nin ağ güvenliği uygulamasına yönelik yapılandırılmış yaklaşımını izleyerek, kuruluşun özel bağlamında ISO/IEC 27033 yönergelerini nasıl yorumlayacağınızı ve uygulayacağınızı öğrenebileceksiniz. En iyi uygulamaları temel alan PECB yaklaşımı, kaliteli ağ güvenlik mimarileri elde etmede ve genel ağ güvenliğini iyileştirmede kuruluşu nasıl destekleyeceğiniz konusunda gerekli bilgileri edinmenize yardımcı olacaktır.

 

ISO/IEC 27033 serisi standartlar şu altı bölümden oluşur:

ISO/IEC 27033-1: Ağ güvenliği kavramları ve yönetim rehberliği

Bu bölüm, ağ güvenliği risklerini ve gereksinimlerini belirlemeye yardımcı olan genel bir çerçeve sunar. Ayrıca, diğer bölümlere bir eşleme sağlar.

ISO/IEC 27033-2: Ağ güvenliği planlama, tasarım ve uygulama rehberliği

Bu bölüm, ağ güvenlik mimarisini, gereksinimlerini ve tasarım ilkelerini tanıtır. Ayrıca, ağ güvenliği kontrollerinin seçimi, uygulanması ve belgelenmesi için kılavuz sağlar.

ISO/IEC 27033-3: Ağ senaryoları referans dokümanı

Bu bölüm, yaygın ağ senaryolarını ve bunlarla ilgili tehditleri, tasarım tekniklerini ve kontrol sorunlarını gösterir. Ayrıca, teknik güvenlik mimarisinin, tasarımının ve kontrollerinin gözden geçirilmesine yardımcı olur.

ISO/IEC 27033-4: Güvenlik ağ geçitleri rehberliği

Bu bölüm, güvenlik ağ geçitlerinin riskleri, tasarım teknikleri ve kontrolleri hakkında yönergeler sağlar. Güvenlik ağ geçitleri, farklı ağlar arasındaki bilgi akışlarını korumak için kullanılır.

ISO/IEC 27033-5: Sanal özel ağlar (VPN’ler) rehberliği

Bu bölüm, sanal özel ağların (VPN’ler) riskleri, tasarım teknikleri ve kontrolleri hakkında yönergeler sağlar. VPN’ler, uzak kullanıcıları veya ağları güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılır.

ISO/IEC 27033-6: IP kablosuz ağlar rehberliği

Bu bölüm, IP kablosuz ağların riskleri, tasarım teknikleri ve kontrolleri hakkında yönergeler sağlar. Kablosuz ağlar, kablolu ağlara alternatif veya tamamlayıcı olarak kullanılır.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

Her saniye, bir cihazdan diğerine büyük miktarda bilgi aktarılır. Bu cihazların başka ağlara bağlı olması bilgiye erişim sürecini basitleştirir ama aynı zamanda bu bilginin açığa çıkma şansını da artırır.

Teknolojiye olan güvenin artmasıyla birlikte, günümüzde kuruluşlar bilgilerinin her yönünü güvence altına almayı hedefliyor. Bilgi güvenliği, içinde bulunduğu cihazların ve bu cihazlar arasındaki iletişim bağlantılarının güvenliğinden doğrudan etkilenir.

Ağ güvenliği, ağ altyapısını koruyarak ve gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği koruyarak ağların çalışmasını sağlar. Etkin bir ağ güvenliği iş süreçlerini korur.

Ağ, ağ cihazları, protokoller, hizmetler, ara bağlantı ve altyapıyı kullanarak elektronik iletişime ve kaynakların paylaşılmasına izin veren BT altyapısının önemli bir bileşenidir. Herhangi bir ağ altyapısı varlığının tehlikeye atılması, iletişimde güvenlik ve gizlilik ihlallerine yol açabilir.

ISO/IEC 27033 serisi, güvenli bir ortam oluşturarak ve sanal ağları ve fiziksel cihazları, verileri ve özel bilgileri koruyarak kuruluşların ağ güvenliğini planlamasına, tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olur.

 

FAYDASI NE?

Ağ Güvenliği Sertifikasının Faydaları:

– Geliştirilmiş ağ güvenliğinin detaylarını öğrenebilir,

– Bilgi sistemi ağlarının ve kişisel verilerin yetkisiz erişime karşı gelişmiş korumasını yapabilir,

– Güvenlik olayı sayısı ve zararlı etkilerini azaltabilir,

– Yavaş ağlar ve kesinti süresi en aza indirebilir,

– Müşterilerin ve ilgili tarafların artan memnuniyetini arttırabilir,

– Bu sertifika ile uluslararası tanınırlığınızı arttırabilirsiniz.

 • ISO/IEC 27033 LEAD NETWORK SECURITY MANAGER

ISO/IEC 27033 serisi standartlar temelinde ağ güvenliğini planlamak, uygulamak, yönetmek ve sürdürmek için gerekli yetkinliği elde edinin.

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC)

PECB Certified – Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC)

NEDİR?

ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından 2019 yılının son çeyreğinde taslak haline getirilen ve bu taslak içerisinde CMMC seviyelerini ve ilgili NIST** kontrollerine yer verdiği yeni bir Siber Güvenlik Olgunluk modeli oluşturulmuştur.

Kısaca “CMMC”, uzun haliyle “Cybersecurity Maturity Model Certification”, Türkçe karşılığı olarak “Siber Güvenlik Olgunluk Modeli Sertifikasyonu” olarak adlandırılmaktadır.

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) ABD Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan, savunma tedarik zinciri uyum ve güvenlik çabalarını desteklemek için bir savunma sanayi üssü (DIB) yüklenicisi siber güvenlik uygulamalarının resmi üçüncü taraf denetimlerini gerektiren bir siber güvenlik çerçevesidir.

Dünya genelinde kurumların sahip oldukları en önemli varlık olan bilginin korunmasını sağlamak için uymaları gereken birçok siber güvenlik standardı bulunmaktadır. Bu standartlar arasında da ISO 27001, NIST ve PCI-DSS gibi birçok uygulama ön plana çıkar.

Bu standartların ortaya çıkmasındaki temel amaç, siber saldırılara karşı savunma yapabilmek, önlenebilir olmasını sağlamak veyahut hafifletilebilmesi de dahil olmak üzere ortaya çıkan riskleri azaltmaktır.

CMMC sertifikası, hassas bilgileri işleyen kuruluşların karşılaştığı risklerin farkında olduğunuzu gösterir.

CMMC, beş farklı olgunluk seviyesine sahiptir ve her seviye belirli siber güvenlik uygulamalarını ve süreçlerini içerir.

 

** NIST, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (National Institute of Standards and Technology) kısaltmasıdır. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olan NIST, bilim ve teknoloji alanlarında ölçüm standartlarını belirlemek, araştırmalar yapmak ve teknolojik gelişmeleri desteklemek amacıyla çalışmaktadır. NIST, siber güvenlik alanında da birçok standart ve kılavuz yayınlamıştır. CMMC modeli de bu standartlardan bazılarını temel almaktadır.

 

CMMC Sertifikasyon Süreçleri

CMMC, yüklenicilerin bilgi sistemleri üzerindeki hassas devlet bilgilerini korumak için şirketin siber güvenlik altyapısının olgunluğunu ve güvenilirliğini yansıtan beş düzeyden oluşur.

Bu seviyeler şunlardır:

Seviye 1: Temel Siber Hijyen

Bu seviye, Federal Contract Information (FCI) bilgilerinin korunduğu sevidir ve 17 adet uygulama mevcuttur.

Seviye 2: Ara Olgunluk

Bu seviye, CUI (Controlled Unclassified Information) adı verilen yeni bir veri türü sunar ve NIST 800-171 R2 güvenlik gereksinimlerine dayalıdır.

Seviye 3: İyi Siber Hijyen

Bu seviye, NIST 800-171 r2 standartlarının bir koluna dayanır ve CMMC Seviye 1 ve 2 kontrollerini kapsayan 130 kontrol vardır.

Seviye 4: Proaktif

Bu seviye, yüklenicilerin tehditleri ölçme, tespit etme ve ortadan kaldırması konusunda sürekli olarak hazır olma gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Seviye 5: İleri / Son Teknoloji

Bu seviye, siber güvenlikte ileri ve son teknoloji olan kuruluşları tanımlar.

 

Her bir seviye, belirli siber güvenlik uygulamalarını ve süreçlerini içerir ve bir üst seviyeye geçmek için bir alt seviyedeki süreç ve uygulamaların sürdürülmesi gerekir.

Bu beş seviye kademelidir ve birbirlerinin teknik gereksinimlerini temel alır.

Her seviyede, belirli siber güvenlik süreçlerini uygulamak için alt seviye gereksinimlere uyumu ve ek süreçlerin uygulanmasını gerektirir. Yani her üst standart için bir alt seviyedeki süreç ve uygulamalar sürdürülmeye devam eder.

 

NEDEN ÖNEMLİ?

CMMC, ABD Savunma Bakanlığı’nın tedarik zincirinde yer alan şirketlerin siber güvenlik uygulamalarını değerlendirmek ve sertifikalandırmak için kullanılan bir standarttır. Bu standart, ABD Savunma Bakanlığı tarafından hassas verilerin, özellikle Federal Contract Information (FCI) ve Controlled Unclassified Information (CUI) gibi verilerin korunmasını sağlamak için geliştirilmiştir.

CMMC’nin önemi, ABD Savunma Bakanlığı’nın tedarik zincirinde yer alan şirketlerin siber güvenlik uygulamalarının resmi olarak denetlenmesini sağlamasıdır. Bu sayede, bu şirketlerin siber güvenlik uygulamalarının yeterli olup olmadığı belirlenebilir ve gerekli önlemler alınabilir. CMMC, ABD Savunma Bakanlığı tarafından hassas verilerin korunmasına yardımcı olmak için önemli bir araçtır.

 

FAYDASI NE?

CMMC eğitim kursları sayesinde:

– CMMC modelinin temel kavramlarını, tanımlarını ve yaklaşımlarını öğrenebilir,

– Her bir CMMC olgunluk düzeyi için geçerli olan CMMC alanlarını, yeteneklerini, süreçlerini ve uygulamalarını kavrayabilir,

– CMMC gereksinimlerini bir kuruluşun belirli bağlamında yorumlama becerisi kazanabilir,

– Tüm CMMC seviyelerinde CMMC değerlendirme metodolojisini ve sürecini anlayabilir,

– CMMC modelinin gerekliliklerini uygulama ve yönetme konusunda bir kuruluşu desteklemek için gerekli uzmanlığı elde edebilirsiniz.

 

KİMLER İÇİN UYGUN?

DoD yüklenicileri, ana veya alt yüklenici olarak CMMC olgunluk süreçleri konusunda gerek duyulan ilgili seviyede sertifikasyona tabi olmak zorundadır.

DoD kısaca ilgili yüklenicinin CUI (Controlled Unclassified Information) veya FCI (Federal Contract Information ) sahip olması durumunda CMMC Sertifikasına sahip olunması gerektiğini belirtmiştir.

Bir kuruluş, teklif taleplerinin (RFP) Savunma Bakanlığı tarafından dikkate alınabilmesi için gerekli düzeyde sertifikaya sahip olmalıdır.

 • CMMC FOUNDATIONS

CMMC modelinin temel kavramlarını ve ilkelerini öğrenin.

 • CERTIFIED CMMC PROFESSIONAL (CCP)

CMMC modeline dayalı CMMC uygulamalarını yorumlamak, uygulamak ve yönetmek ve CMMC seviye 1 uygulamalarını değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanın.

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club