SOME Eğitimi

Açıklama

SOME Eğitimi

SOME Eğitimi

Bilgi Al

SOME Eğitimi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri gün geçtikçe önemi artmakta ve ister özel ister kamu sektörü olsun mutlaka üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus haline gelmiştir.

Giderek yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojisi nedeniyle ağ ortamı haliyle geniş hale gelmiştir.

Teknolojilerin kullanımın yaygın olduğu bu çağda, yararları kadar zararlı ortamları da beraberinde getirmiştir. Bu ortamlar, siber risk ve tehdit gibi çok önemli kavramları gündemimiz haline getirmektedir. Bu tehditler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan tüm kamuyu ve özellikle kritik altyapıya sahip sektörleri (enerji, finans, ulaşım, iletişim vb.) itibar ve güvenirlilik açısından olumsuz yönde etkilemektedir. Gizli bilgilerin ele geçirilmesi ya da kritik hizmetlerin kullanılamaz duruma gelmesi gibi gerek özel gerekse kamusal açıdan yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir.

Dolayısıyla, kamu kurum ve özel sektör firmalarının, gerekli tüm güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. İlgili yasal mevzuata göre de bu önlemlerin alınması zorunludur.

Bu bağlamda siber güvenliğine karşı siber ortamda oluşabilecek tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve paylaşılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi altında yani kısaca SOME isimli ekipler bulunmaktadır. SOME’nin açılımı Siber Olaylara Müdahale Ekipleri’dir. SOME’ler sektör ve kurum alanında faaliyet gösterirler.

SOME; Kurumsal SOME ve Sektörel SOME adlarıyla kurulmuş iki ekip barındırır.

– Kurumsal SOME: Bakanlıklar, müstakil kamu kurumları ile bilgi işleme sahip diğer kamu kurumları ile koordinasyon içerisinde bulunur.
– Sektörel SOME: Enerji, siber güvenlik, teknoloji, bankacılık ve finans sektörleri, ulaştırma, kritik kamu hizmetleri, su yönetimi ve elektronik haberleşme konusunda çalışan sektör ile koordinasyon içerisinde bulunur.  Kritik sektörlerde ise Sektörel SOME kurulması zorunludur.

SOME’de siber olayların öncesinde gerekli teknik danışmanlık ve yardımları sunar ve gerekirse kurum veya kuruluşu uyararak ikaz ederler.

Siber olay esnasında ve sonrasında destek verirler.

Siber Olaylara Müdahale Ekibi olarak tanımlanan SOME;

– Bir kuruma doğru veya dolaylı şekilde yapılabilecek siber saldırılara karşı gerekli önlemleri almakla,
– Güncel atak tehditleri ve bunların süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olmakla,
– Kurumların bilgi güvenliğini sağlamakla,
– Sistemlere yapılabilecek olağanüstü durumlara karşı olay görüntüleyicisi kayıt sistemleri kurmakla görevlidir.

Kurumsal SOME Eğitimi, Kurumsal SOME personelinin sistemli bir şekilde kayıt analizi ve yönetimi yapabilmesi, kurumun bilişim sistemlerindeki önemli güvenlik zafiyetlerini tespit edebilmesi ve siber olay müdahale koordinasyonu yapabilmesi için gerekli olan temel yetkinlikleri vermeyi hedeflemektedir.

Eğitim Hakkında

Eğitim Hedefleri:

 • Siber güvenlik alanında temel bilgilere sahip olmak,
 • USOM tarafından gönderilen bazı kategorilere ait zafiyet bildirimleri ile alakalı aksiyon becerisi kazanmak,
 • Temel ağ bilgisine sahip olmak,
 • Temel web uygulama zafiyetleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Son kullanıcı ve sunucu güvenliği konusunda temel bilgiye sahip olmak,
 • Sosyal mühendislik ve korunma yöntemlerini öğrenmek,
 • Erişim iz kayıtlarından anomali tespiti yapmak,
 • Temel olay müdahale süreçleri hakkında detay bilgilere sahip olmak,
 • Temel zararlı yazılım analizi

Eğitim İçeriği:

 

 • Modül 1 – Olay Müdahale Ve İşleme Sürecine Giriş

Bilgisayar güvenlik olayı tanımları

Veri sınıflandırma önemi tartışmaları

Bilgi mücadelesi tartışmaları

Bilgi güvenliği temel kavramları

Çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları açıklamaları

Bilgisayar güvenlik olaylarını örneklerle tartışmaları

Farklı olay kategorilerinin açıklamaları

Olay önceliklendirme

Olay müdahale, olay yönetimi ve adli bilişim tanımları

 

 • Modül 2 – Risk Değerlendirme

Risk politikası açıklamaları

Risk politikası yönetim biçimleri

Ana hatlarıyla iş yerinde risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması için farklı adımlar

Risk analiz tanımlamaları

Farklı risk azaltma stratejileri

Risk değerlendirme sürecinde fayda / maliyet analizinin önemi açıklamaları

Risk azaltma yöntemleri

Artık risk tartışmaları

Risk değerlendirme araçları

 

 • Modül 3 – Olay Müdahale Ve İşleme Adımları

Olay müdahale için ihtiyaçlar anlatımı

Olay müdahale süreçleri

Olay müdahale bileşenleri açıklamaları

Olay müdahale yöntemi anlatımı

Çeşitli olay ve işleme aşamaları anlatımı

Olay müdahale planı tanımlamaları

Ana hatlarıyla olay müdahale planı adımları

Olay müdahale ve işleme için eğitim ve bilinçlendirme önemi tartışmaları

Güvenlik bilinçlendirilmesi ve eğitim listeleri geliştirme

Olay müdahale politikası açıklamaları

Olay yönetimi ve olay yönetim amacı tartışmaları

Olay müdahale ekibi yapısı, personel, takım bağımlılıkları ve takım hizmetleri hakkında açıklamalar

Olay müdahale, olay yönetimi ve olay yönetimi arasındaki ilişki tanımlamaları

En iyi olay müdahale uygulamaları tartışmaları

 

 • Modül 4 – Some-CSIRT (Computer Security Incidentresponse Team)

Olay müdahale ekibi ihtiyacı tartışmaları

CSIRT amaçları ve stratejileri açıklamaları

CSIRT vizyon ve misyonu açıklamaları

CSIRT seçimi açıklamaları

Organizasyonda CSIRT’ın yeri açıklamaları

CSIRT çevresiyle ilişkisi açıklamaları

CSIRT çevresinde türleri tanımlamaları

Bir CSIRT yaratmak için en iyi alıştırma açıklamaları

CSIRT rolü açıklaması

Olay müdahale ekibi rolü tanımlaması

Farklı CSIRT hizmetleri tanımlamaları

CSIRT politika ve prosedürleri açıklaması

Bir olayda CSIRT işleyişi açıklaması

 

 • Modül 5 – Ağ Güvenliği Olay İşleyiş Süreci

Dos ve DDos saldırıları tanımlaması

Dos saldırıları için olay işleyiş hazırlığı açıklamaları

Yetkisiz erişim olayı türleri açıklamaları

Yetkisiz erişim olayı için işleyiş olayları hazırlıklarının çeşitli aşamaları açıklamaları

Farklı uygunsuz kullanım olayları açıklamaları

Uygunsuz kullanım olayları için olay işleyiş adımları açıklamaları

Çok bileşenli olay tartışmaları

Çok bileşenli olaylar için olay işleme hazırlanması adımları açıklamaları

Örnek araçlarla ağ olayı simülasyonu

 

 • Modül 6 – Kötü Amaçlı Kod (Malware) Olay İşleyiş Süreci

Virüs, solucan, Trojan ve casus yazılımlar hakkında açıklamalar

Zararlı kod olayları için olay işleyiş hazırlığı açıklamaları

Zararlı kod olayların önlenmesi, tespiti ve analizi hakkında tartışmalar

Zararlı kod olayları için çevreleme stratejisi açıklamaları

Zararlı kod olayları toplama ve taşıma kanıt yöntemi açıklamaları

Eradikasyon yöntemi ve kötü niyetli kod olaylarından kurtarma tanımlamaları

Zararlı kod olayları için çeşitli önlemler açıklamaları

 

 • Modül 7 – İç Tehdit İşleyiş Süreci Ve Değerlendirme Aşaması

İç tehdit tanımlamaları

İç saldırı anatomisi açıklamaları

İç tehdit tespitleri için farklı teknik açıklamaları

İç tehdit yanıtları açıklamaları

İçeriden olay müdahale planı açıklamaları

İç tehdit engellenmesi için yönerge geliştirme

Çalışan çeşitli izleme araçları gösterimi

 

 • Modül 8 – Adli Analiz Ve Olay Müdahale

Adli bilişim tartışmaları

Adli analiz hedeflerini açıklar

Olay karşısında adli analiz rol tartışmaları

Adli bilişim türleri açıklamaları

Adli bilişim araştırmacıları ve diğer insanlar hakkında tartışmalar

Adli bilişim süreçleri tanımlamaları

Adli bilişim politikaları açıklamaları

Yaşam sistemi döngüsü bilgisindeki adli bilişim tartışmaları

Helix ve Sysinternals araçları gibi adli analiz araç tanıtımları

 

 • Modül 9 – Güvenlik İhlal Olayı Raporlama

Olay raporlama tanımlamaları

Raporlanacak ayrıntı tasarlanması

Rapor formatları geliştirme

Bilgilendirme sorunları tartışmaları

İşyeri olayları raporlama açıklamaları

Federal ajans olayı kategorileri tartışmaları

Olay raporlama kuralları geliştirme

 

 • Modül 10 – Olay Çözümleme Süreci

Olay çözümleme tanımlamaları

Olay çözümleme prensipleri açıklamaları

Farklı olay çözümleme adımları tespiti

Durum planlama / operasyonlarının sürekliliği hakkında tartışmalar

İş sürekliliği planlaması ve iş etki analizi tartışmaları

Olay çözümleme planı tanımlaması

Olay kurtarma planlama ekibi hakkında tartışmalar

Olay kurtarma testi tanımlamaları

 

 • Modül 11 – Güvenlik Politikası Ve Kanunlar

Güvenlik politikası tanımlaması

Güvenlik politikasının temelleri açıklaması

Güvenlik politikası amacının tanımlanması

Güvenlik politikası amaçları açıklanması

Güvenlik politikası özellikleri açıklamaları

Güvenlik politikaları uygulanması hakkında tartışmalar

Erişim kontrolü politikaları ve önemi açıklamaları

Yönetimsel güvenlik politikasındaki açıklar, varlık kontrol politikası, denetim izi politikası, giriş politikası, belgelendirme politikası, delil toplama politikası, bilgi güvenliği politikası, Ulusal Bilgi Güvenliği Sertifikasyon ve Akreditasyon Süreci (NIACAP) açıklamaları

Fiziksel güvenlik rehberliği geliştirme

Personel güvenliği politikaları ve rehberlik hakkında tartışmaları

Olay yönetimi yasaları açıklamaları

Bir olay durumunda yasal süreçler

Eğitimi Kimler Almalı?

 • SOME ekiplerinde görev alan herkes.
 • Kamu kurumları ve kurumsal iş ortamlarında çalışan bilişim güvenliği uzmanları,
 • BT personeli, yetkilisi, uzmanı
 • Ağ yöneticileri
 • Sistem yöneticileri,
 • Güvenlik yöneticileri ve uzmanları,
 • Bilişim hukuku ile ilgi olan kişiler,
 • Sektörel olarak alanla alakalı bilgi sahibi olmak isteyen halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerinde yer alan kişiler,
 • Olay Müdahalesi (Incident Response) konusunda nasıl aksiyon alınması gerektiğini öğrenmek isteyen herkes.

Gereksinimler

 • Kali Linux hakkında bilgi sahibi olması büyük avantaj.
 • Metasploitable2, Metasploitable3 aşina olması,
 • T-Pot, Modsecurity, Security Onion hakkında temel bilgi sahibi olması.
 • OSSIM

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club