MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 • SATICI

AZS Eğitim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş

Mersis No. 0127099435400001
Vergi Dairesi/No. : Maslak V.D. / 1270994354
Adres : Maslak Mah. AOS 55. Sok., B Blok, No:4/569, Sarıyer, İstanbul
E-Posta/KEP : [email protected]

 

(İşbu Sözleşme’de kısaca “ACADEMY CLUB” olarak anılacaktır.)

 • ALICI
Ad Soyad/Unvan :
Adres :
E-Posta :
Telefon :

 

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle ACADEMY CLUB tarafından sunulan hizmetleri satın almak isteyen ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında ACADEMY CLUB tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak ACADEMY CLUB’a vermeyi kabul etmektedir. ALICI, online satış sırasında ACADEMY CLUB’a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ALICI, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin ACADEMY CLUB tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri ACADEMY CLUB’ı derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde ACADEMY CLUB’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. GENEL ŞARTLAR

18 yaşından küçük kişiler internet sitesi üzerinden hizmet satın alamaz. ALICI, bu Sözleşme’yi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek satın alma talebine konu hizmetler, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce aşağıda sayılanlarla ilgili olarak internet sitesinin ilgili bölümlerindeki tüm genel ve/veya özel açıklamaları görerek ve inceleyerek doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini teyiden kabul eder.

–        Academy Club’ın tam unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

–        Online satışa konu eğitim paketlerine ait temel özellikler, eğitim içerikleri, eğitim paketlerinin vergiler dahil fiyatı ve ödeme bilgileri,

–        Academy Club tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda Academy Club’a verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, Academy Club’ın kanuni hakları ve Tarafların haklarını kullanım usulleri,

–        ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı hizmetler,

–        ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

–        ALICI’nın cayma hakkının bulunduğu durumlarda satış bedelinin iadesi,

 1. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi (ğ) bendi gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre online eğitim içerikleri satın alındığı takdirde bu içerikler bakımından cayma hakkının kullanımı söz konusu olmayacaktır. Bunun dışında internet sitesi üzerinden satın alınan hizmetler/eğitimler için satın alma işleminin gerçekleştiği günden itibaren tüketici, 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

Belirli bir kişi limitinin tamamlanması halinde verilecek olan eğitimlerde, belirlenen sayıya ulaşılamaması sebebiyle eğitimin iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

 1. ÜCRETLER VE ÖDEME
 • ALICI tarafından satın alma işleminin başarıyla tamamlanması ve online satışa konu ürün/hizmet için ACADEMY CLUB tarafından belirlenen ücretin, internet sitesi üzerinden kredi kartı ve diğer sanal ödeme seçenekleri kullanılarak ödenmesinden sonra, ACADEMY CLUB satın alma işleminin tamamlandığına dair ALICI’nın e-posta adresine ve/veya cep telefonuna bir bildirim gönderecektir. Online eğitim içeriklerinin satın alınması halinde, eğitim modülüne erişim için kullanıcı adı ve şifre bilgileri de söz konusu bildirim ile birlikte ALICI’ya gönderilecektir.
 • ALICI, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini bilmektedir. ALICI, ACADEMY CLUB internet sitesi üzerinden satın alma işlemi sırasında gerekli bilgileri doldurduktan sonra, kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için kredi kartı seçenekleri sunulacaktır. ALICI, bu kredi kartı seçeneklerinden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır. ALICI; ödeme esnasında ACADEMY CLUB sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı veya ödeme yönetimi ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ACADEMY CLUB, academyclub.co internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Böyle bir durumda gerekli düzeltmeler yapılarak fazla ödemelerde iade politikası uyarınca ödenen fazla kısım ALICI’ya iade edilecektir. Eksik ödemelerde ise eksik kalan kısma ilişkin ödemenin yapılmaması halinde satın alma işlemi iptal edilerek, ödenen tutar ALICI’ya iade politikası uyarınca iade edilecektir.
 • ALICI, iş bu Sözleşme kapsamında beyan ettiği E-posta adresine, ACADEMY CLUB tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini beyan eder.
 1. MÜCBİR SEBEP

ACADEMY CLUB, kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca “Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya ACADEMY CLUB’ın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. ACADEMY CLUB, Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI, siparişin iptal edilmesini veya ifa süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya diğer sanal ödeme yöntemleri ile yapıldı ise iade kuralları çerçevesinde ödenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • Gerçek Kişi ALICI’nın ACADEMY CLUB ile paylaştığı ve paylaşacağı Kişisel Verileri, Gerçek Kişi ALICI’ya sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın tercihlerine göre oluşturulmuş profiline göre genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletilmesi; Gerçek Kişi ALICI’ya sunulabilecek hizmetlerin veya ACADEMY CLUB tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda bu veri ve bilgilerin değerlendirilmesi; veri tabanı oluşturulması, pazar araştırmalarına dahil edilebilmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek, Gerçek Kişi ALICI’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın talep edeceği bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili Gerçek Kişi ALICI’ya bilgilendirme yapılması; Gerçek Kişi ALICI’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi; Gerçek Kişi ALICI’ya kişiye özel hizmetler sunulabilmesi; internet sitesinin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek, belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi internet sitesi içeriğinin geliştirmesi; internet sitesinin kullanılması esnasında verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi; Gerçek Kişi ALICI’nın, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı internet sitesinde yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının, ACADEMY CLUB’a ait internet altyapısına otomatik olarak aktarılarak, bu kapsamda elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi; verilerin saklanmak üzere aktarılması; yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi gibi amaçlarla kullanılacaktır.
 • Gerçek Kişi ALICI, ACADEMY CLUB’a başvurarak kendisiyle ilgili; a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Gerçek Kişi ALICI, internet sitesini kullanmak ve işbu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle Sözleşme’ye taraf olması ile birlikte, ACADEMY CLUB ile paylaşacağı kişisel verilerinin, yukarıda açıklanan amaç, kapsam ve koşullarda toplanacağına, işleneceğine, paylaşılacağına, aktarılacağına ilişkin aydınlatıldığını ve haklarına dair bilgilendirildiğini; toplanacak kişisel verilerinin neler olduğunu, hangi yöntemle elde edildiğini/edileceğini anladığını; doğrudan sağladığı verileri tamamen kendi istek ve açık rızası ile paylaştığını; yukarıda açıklanan diğer dolaylı yöntemlerle de kişisel verilerinin elde edilmesine olanak tanıdığını; Kişisel Verilerinin elde edilmesine, işlenmesine, paylaşılmasına, aktarılmasına, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, Kişisel Verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlara uyulmak suretiyle, yurt dışına da aktarabilmesine, açık izin/onay vermekte, muvafakat etmektedir.
 • ACADEMY CLUB kişisel verileri, resmi makamların usulünce talep ettiği ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir.
 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, Taraflar, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Tarafların elektronik ve fiziki ortamda tutulan ticari defter ve kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme’nin bu maddesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. İHTİLAFLARIN HALLİ

Sözleşme’den doğan tüm ihtilafların hallinde, Sözleşme’nin tarafı Gerçek Kişi ALICI ise, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri; Sözleşme’nin tarafı Tüzel Kişi ALICI ise, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme, mesafeli satışlara ilişkin mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir. ALICI, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üye olmak için gerekli bilgileri doldurarak ALICI sıfatıyla ACADEMY CLUB tarafından internet sitesinde satışa arz edilen ürün/hizmetleri satın alma iradesini gösterdiğini, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.