Academy Club olarak, sene içerisinde birçok iş birliğinde bulunduğumuz ve eğitim süreçlerine dahil olduğumuz Softtech ekibi ile Yazılım Mimarisini Anlama eğitimini gerçekleştirdik. 🚀

Uzman eğitmenimiz ve müfredatımız ile Softtech çalışanları için 2 günlük bir eğitim tasarladık. 🎯

Eğitim Süresi : 12 Saat 2 gün

Eğitime katılanlar : Analistler +  Teknik Ekip

1.Gün

Giriş:

 • Yazılım mimarisi nedir?
 • Neden önemlidir?
 • Business analystler için neden gereklidir?

Temel Kavramlar:

 • Mimari: Bir yapının tasarımı ve organizasyonu.
 • Sistem: Birlikte çalışan bileşenlerin bütünü.
 • Modül: Bir sistemde bağımsız birimler.
 • Arayüz: Modüller veya sistemler arasındaki etkileşim noktası.
 • Veritabanı: Veri depolama ve erişim sistemi.

Katmanlı Mimari:

 • Sunum Katmanı: Kullanıcı arayüzü.
 • Uygulama Katmanı: İş mantığı ve süreçlerin bulunduğu yer.
 • Veri Katmanı: Veritabanı erişimi.

Mimari Modeller:

 • Monolitik: Tek bir büyük uygulama.
 • Mikro Servisler: Küçük, bağımsız hizmetler.
 • Olay Sürümlü: Olayların tetiklediği servisler.
 1. Gün

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve AOP (Aspect-Oriented

Programming):

 • OOP Temelleri ve Prensip Yapıları (Encapsulation, Inheritance,

Polymorphism)

 • AOP Nedir? Nasıl Çalışır?
 • AOP’nin Avantajları ve Dezavantajları

Cross-Cutting Concerns (Kesişen Konular):

 • Kesişen Konuların Tanımı ve Örnekleri
 • Aspect-Oriented Programming ile Kesişen Konuların Yönetimi
 • Kesişen Konuların İzole Edilmesi ve Yönetilmesi İçin Stratejiler

Domain-Driven Design (DDD):

 • DDD’nin Temel Kavramları ve Prensipleri
 • Modelleme Dilinde Konseptlerin Tanımlanması
 • DDD’nin Uygulanması ve Faydaları

Event-Driven Architecture (EDA):

 • Event-Driven Mimari Temelleri ve Avantajları
 • Olaylar (Events) ve Olay İşleme (Event Handling)
 • EDA’nın Uygulanması ve Mimari Desenler

Yazılım Geliştirme Süreci:

 • Analiz: İş gereksinimlerinin belirlenmesi.
 • Tasarım: Mimari seçimi ve modüllerin tasarımı.
 • Geliştirme: Kod yazma ve test etme.
 • Dağıtım: Uygulamanın yayınlanması ve devreye alınması.

Uygulama Bakımı ve Yenileme:

 • Yeniden Tasarım: Teknoloji ve iş gereksinimlerine göre

güncelleme.

 • Bakım: Hata düzeltme ve güvenlik güncellemeleri.

Örnek Senaryolar ve Uygulamalar:

 • E-ticaret Platformu: Kullanıcı arayüzü, ödeme işlemleri.
 • Bankacılık Sistemi: Müşteri hesapları, güvenlik önlemleri.
 • Sosyal Medya Uygulaması: Kullanıcı profilleri, paylaşım

özellikleri.

Leave a Reply