Mobil Güvenlik Eğitimi | Türk Metalciler Sanayicileri Sendikası’na Academy Club olarak, Mobil Güvenlik eğitimi düzenledik.

Mobil Güvenlik eğitimi, çalışanların bilinçlenmesi ve farkındalıklarının artmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş bir eğitimdir. Günlük hayatta akıllı telefonlarının güvenliği nasıl almaları gerektiği öğretildi. Güvenlik zafiyeti ile nasıl başa çıkılır? Mobil cihaz tehdit altında ise ne yapılır? gibi soruların cevaplarını aldılar. Eğitimde aynı zamanda katılımcılar, Mobil Geliştirmede Siber Güvenlik, Java, Kotlin ve API Güvenliği konusu hakkında da bilgi edindiler.

Academy Club İleri Seviye Kotlin ile Android Geliştirme Eğitimi

Academy Club IOS & Swift ile Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi

Academy Club Java Developer Eğitimi

Academy Club Siber Güvenlik Eğitimi

Academy Club Siber Güvenlik Eğitimi Hedefleri

-Siberuzay olgusunu ve bilgi güvenliğinden evirilen siber güvenlik
disiplinini tanıtmak,

-Cyber Security ile karşı tarafı – "hacker" olarak ifade edilen “hacklayıcıları”/ “bilişim korsanlarını” – türlerini ve temel güdülerini ortaya koymak,

-Etkili bir Cyber Security Uzmanı olmanın temel noktalarını ortaya koymak,

-Siber tehdit / saldırıları tasnif ederek açıklamak,

-Bilinen, güncel ve gelecek tehdit ve saldırıları göstermek,

-Siber güvenliğin en temel yaklaşımlarından biri olan “derinlemesine savunma” yaklaşımını tanıtmak ve Cyber Kill Chain™ (siber imha zinciri) üzerinden siber saldırganları ve izledikleri yolu aşamalı bir şekilde aktarmaktır.

Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Hakkında

Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye’deki metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren işverenleri temsil eden bir sendikadır. 1951 yılında kurulan MESS, Türkiye’deki metal sektörünün en büyük ve en etkili işveren örgütlerinden biridir. Sendika, çeşitli alt sektörlerde faaliyet gösteren metal sanayi işverenlerini bir araya getirerek sektörün çıkarlarını savunmayı ve geliştirmeyi amaçlar.

MESS’in başlıca görevleri şunlardır:

1-İşveren Temsilciliği: MESS, metal sanayi sektöründeki işverenleri temsil eder. Üye işverenlerin ortak çıkarlarını korumak, sektörün talep ve beklentilerini kamuoyuna iletmek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak gibi görevleri vardır.

2-Toplu İş Sözleşmeleri: MESS, işçi sendikaları ile toplu iş sözleşmeleri müzakerelerini yürütür. İşçi hakları, çalışma koşulları, ücretler ve sosyal haklar gibi konularda anlaşma sağlamak amacıyla görüşmeleri yönetir.

3-İş Sağlığı ve Güvenliği: Sendika, üyelerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek, uygulamaları denetlemek ve geliştirmek için çeşitli faaliyetler düzenler.

4-Eğitim ve Geliştirme: MESS, sektör çalışanlarının eğitimini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenler. Teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörün kalifiye işgücü ihtiyacını karşılamayı hedefler.

5-Endüstriyel İşbirliği: MESS, metal sektöründe işbirliği ve dayanışmayı teşvik eder. Üyeler arasında teknoloji transferi, işbirliği projeleri ve sektörün rekabetçiliğini artırmaya yönelik faaliyetler düzenler.

MESS, Türkiye’nin önemli ekonomik sektörlerinden biri olan metal sanayi alanında işverenlerin sesini temsil eder ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

Siber güvenlik, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır.
Bu eğitim, Cyber Security disiplinini temel kavram ve yönleri ile tanıtmakta ve güncel ve gelecek bakış açısıyla bilişim korsanlarını ve sebep oldukları siber saldırıları ayrıntıları ile sunmaktadır. Bu temellerin yanında bu eğitimde ayrıca, derinlemesine savunma yaklaşımı ve siber imha zinciri (Cyber Kill Chain) kalıbı ile saldırganların siber saldırıları yapma ve onlara karşı savunma oluşturma yöntemleri daha net ve kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır.
Cyber Security Eğitimi, temel bir güvenlik dersidir ancak yine de katılımcıların eğitime katılmadan önce TCP/IP, network, ve yeteri kadar Linux bilgisi gibi belirli bilgilere sahip olmasını gerekmektedir.

Leave a Reply