GOLANG (Go Programlama Dili) Eğitimi

GOLANG (Go Programlama Dili) Eğitimi

GOLANG (Go Programlama Dili) Eğitimi

Bilgi Al

GOLANG, Google firması tarafından 2007 yılı itibariyle geliştirmeye başlanmış, çok platformlu bir programlama dilidir.

GO Programlama dili diğer dillere benzer bir o kadar da farklı bir programlama dilidir.

Bu eğitim ile GO dilinin tüm avantajlarını görebilecek ve bu dil ile yapabileceklerinizi öğreneceksiniz.

Eğitim Hakkında

Eğitim Hedefleri:

 • Türkiye’de az sayıda kişinin bilgi sahibi olduğu GO dilini öğrenmek,
 • Go dili ile projeler geliştirebilmek,
 • Çok büyük firmalar ile duymaya başlanan GO dilinin prensiplerini görmek.

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • GOLANG GİRİŞ

Algoritma Nedir?

Akış Diyagramları

GO Programlama Dili Nedir

Geliştirme Ortamı Kurulumu

 • GELİŞTİRME ORTAMI VE GO KURULUMU

GO Kurulumu

Windows Üzerinde GO Kurulumu

GO ile İlk Uygulama

Windows Üzerinde LiteIDE Geliştirme Ortamı

LiteIDE Kurulumu

LiteIDE ile ilk Uygulama

Windows Üzerinde Git Sürüm Kontrol Sistemi

Windows Üzerinde Git Kurulumu

Linux Üzerinde GVM ile GO Kurulumu

GVM Nedir?

Ubuntu Üzerinde GVM Kurulumu

Linux Üzerinde LiteIDE Kurulumu

Apple macOS üzerinde Go ve LiteIDE kurulumu

GO Belgeleri (GoDoc)

 • TEMEL VERİ TİPLERİ VE DEĞİŞKENLER

Tam Sayı (Integer)

Noktalı Sayılar / Kayan Noktalı Sayılar (Floating-Point)

Karakter Yapıları (String)

Mantıksal Yapılar (Boolean)

Sabitler (Constant)

Değişken Tanımlama Yöntemleri

 • DÖNGÜ VE KONTROL YAPILARI

For Döngüsü

Karar Yapıları

Swich

 • GO PAKET İŞLEMLERİ

Metin İşlemleri

Metin İçinde Arama

Metin İçinde Geçme Sayısı

Metin Parçalama

Index ve Indexany

Join Kullanımı

Map İşlemleri

Tekrarlama

Değiştirme

Split ve Splitafter İşlemleri

Unicode İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri (Os, io)

Dosya İçeriği Okuma

Dosya Yazma

Klasör İşlemleri

Ağ İşlemleri (NET)

Web İstemcisi (Net/Http, io/ioutil)

Web Sunucusu

Paket Oluşturma

 • WEB PROGRAMLAMA

Statik Web Sunucusu

HTML Şablon (Template) Kullanımı

Veri tabanı Kullanımı

JSON oluşturma

JSON Okuma ve İşleme

ORM (Nesne – Veritabanı Eşleştirme) Katmanı

Web Programlama Çatıları

GoQuery

Rest API Kavramı

 • ÇOKLU VERİ TUTAN YAPILAR

Diziler (Array)

Kesitler (Slice)

Append (Ekle)

Copy (Kopyala)

Dizi İşlemleri

Harita (Map)

 • FONKSİYON VE İŞARETÇİLER

Fonksiyon Kavramı

Değer Döndüren ve Döndürmeyen Fonksiyonlar

Birbirini Çağıran Fonksiyonlar

Değişken Sayılı Argüman Kullanma

Tekrarlamalı Fonksiyonlar

İç İçe Fonksiyonlar

Defer Kavramı

Panik (Panic) ve Kurtarma (Recover) İşlemleri

İşaretçiler (Pointers)

 • OOP

Yapı Kavramı

Metotlar

Gümülü Türler

Arayüz Kavramı

 • EŞ ZAMANLILIK

Gorutın (Goroutine)

Kanallar (Channels)

Tamponlu Kanallar

Sekronizasyon İşlemleri

Yönlü Kanallar

Zaman Aşımı Denetimi

İşçi Havuzu (Worker Pool)

 • TEST İŞLEMLERİ

Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) Geliştirme

Bilimsel Uygulamalar

Mobil Programlama

Çok Platformlu Derleme (Cross-Compiling)

Yazılım Testleri: Birim Testleri & Uçtan Uca Test

Eğitimi Kimler Almalı?

 • Yazılım öğrenmek isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen kişiler,
 • Yeni bir programlama dilini keşfetmek isteyen herkes.

Gereksinimler

 • Temel Bilgisayar Kullanımı,
 • Programlama dillerine karşı ilgili ve temel düzeyde aşinalık.

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club