Linux Sistem Yönetimi Eğitimi

Linux Sistem Yönetimi Eğitimi

Linux Sistem Yönetimi Eğitimi

Bilgi Al

Linux Sistem Yönetimi, sistem donanımı ve çekirdek ile makul miktarda etkileşimin yanı sıra çok sayıda araç ve uygulamanın uygulanmasını içerir.

Linux Sistem Yönetimi, Linux işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve bakımı gibi işlemlerden sorumlu olan kişinin yaptığı işe denir.

 Sistem yöneticisi, ağların güvenliğini sağlamak, veri yedeklemesi yapmak, yazılım güncellemelerini gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirir.

 Linux sistem yöneticisi, Linux işletim sistemi ve komut satırı arayüzü hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalıdır.

Bu eğitim, temel sistem yönetimi ve yönetim becerilerinin kazanılması için uygulamalı bir yaklaşım sağlar.

İdari, ağ oluşturma ve sorun giderme konularını incelerken, komut satırında çalışma konusunda yüksek düzeyde yeterlilik elde etmeyi amaçlayan iyi uygulama, performans ve güvenlik unsurlarını bir araya getiriyoruz.

Linux Sistem Yönetimi Eğitimi, CentOS veya ScientificLinux gibi Red Hat türevlerinden biri olacaktır. Bununla birlikte, tartışmalar ve materyaller her büyük Linux zincirini ele alır ve belirli bir araç, teknik veya yöntemin ilgili olduğu her yerde, SUSE, Debian ve Ubuntu’ya özgü özellikler ele alınır.

Eğitim Hakkında

Eğitimin Hedefleri:

 • Çeşitli Linux dağıtımlarını karşılaştırmak
 • UNIX yönetimine karşı Linux yönetimini anlamak
 • Bir Linux sistemi kurmanın yöntemlerini ve yollarını anlamak
 • Modüler çekirdek mimarisini kullanın ve belirli bir ihtiyaca uyacak şekilde yeniden yapılandırma
 • Donanımı sorgulama, yönetme ve yapılandırma
 • Ek yazılım yükleme (önceden paketlenmiş ve kaynak koddan)
 • Otomatik yazılım güncellemeleri gerçekleştirme
 • Önyükleme ve işletim sistemi başlatma sürecini yapılandırma ve sorun giderme
 • LVM dahil olmak üzere bölümleri ve dosya sistemlerini uygulama ve yönetme
 • Chattr ve ACL kullanımı da dahil olmak üzere dosya sistemi güvenliğini koruma
 • Selinux ve Apparmour ile Zorunlu Erişim Kontrolünü Anlamak
 • PAM ile kullanıcı ve oturum güvenliğini geliştirme
 • SAMBA ve CIFS ile bağlantı kurma
 • Güvenli bağlantı için SSH kullanma
 • Temel ağ yapılandırması, güvenlik ve sorun giderme işlemlerini gerçekleştirme
 • Paket filtrelemeyi iptables ve firewalld ile yönetin

 

 

Eğitim İçeriği:

 • Modül 1: Giriş

Linux server market

Dağılımlara giriş : Red Hat, Debian (ve türevleri) ve SUSE

Çekirdek sürümlerini anlamak

Web kaynakları ve forumlar

 • Modül 2: Kuruluma Hazırlık

PC sabit disklerini anlama: PC sabit disk sürücüleri: IDE ve SCSI

Disk hazırlığı: birincil, genişletilmiş ve mantıksal bölümler

Hafızayı anlamak

Linux takas ve sayfalama: takas alanı planlama, takas ekleme

Disk araçları: FDİSK, PARTED, HDPARM

 • Modül 3: Kurulum Yöntemleri

Kurulum için hazırlık / Kurulum kaynakları

Sistem Seçme “Personality”

Bilgi toplamak; Kurulum planlaması ve süreci

Linux’u CD-ROM’dan Kurmak / Kurulum sonrası adımlar /Kurulum betiği ile tekrarlanabilir kurulum

 • Modül 4: Yazılım Yönetimi

Linux Yazılımı ve Kaynak Kodu

Paylaşımlı ve Statik Kütüphane

Kütüphane ile ilgili araçlar: LDD, Idconfig; ‘Tarballs’ ve ilgili araçları kullanma

SUSE ve Red Hat ve türevlerindeki paketler

Paketleme yöntemi: RPM’ler

Paket yönetim araçları: RPM ve YUM

SUSE yönetim aracı: ZYPPER

Debian türevlerindeki paketler

Paketleme yöntemi – DEB’ler

Paket yönetim araçları: DPKG, APT-GET, APTİTUDE, TASKSEL

 • Modül 5: Önyükleme Yönetimi

Önyükleme prosedürü

Geleneksel BIOS ve MBR

Modern UEFI ve GPT ile karşılaştırma

GRUB “Eski” önyükleyiciyi kullanma ve yapılandırma / GRUB disk numaralandırması / GRUB yapılandırması

GRUB 2’yi kullanma ve yapılandırma / GRUB2 ‘global’ direktif yapılandırması; GRUB2 Araçları

BOOT / GRUB / GRUB.CFG; INITRD ve INITRAMFS

Önyükleme sorunlarından kurtarma

GRUB Legacy ve GRUB 2 CLI komutları karşılaştırması

 • Modül 6: Donanım ve Mimari

Linux’un çalışacağı platform türleri

Minimum donanım gereksinimleri / Desteklenen cihazlar/

SYSFS cihazlarını UDEV ile yapılandırma

Donanım sorun giderme araçları

 • Modül 7: Çekirdek Yapılandırması

Çekirdek çalışma zamanı parametreleri: PROC / SYS / VE / ETC / SYSCTL.CONF

Çekirdekteki aygıt sürücüleri

Monolitik ve modüler tasarım

Modülleri LSMOD, DEPMOD ve MODPROBE ile işleme;

Özelleştirilmiş bir Çekirdek oluşturma;

Tanımlayıcı adım dizisi; Çekirdeğin ilgi çekici yerleri: USR / SRC / BOOT / LİB/MODULES / $ (UNAME -R)‏

 • Modül 8: Sistem Servis Kontrolü

SysVinit başlatma sırası

Tek ve çok kullanıcılı çalışma seviyeleri

ETC / INITTAB içindeki INIT işlemi ve yapılandırması

SysVinit başlangıç ​​dosyaları (RC dosyaları)

Servis kontrolü için SYSTEMD yöntemi;

Yapılandırma dosyaları; SYSTEMCTL aracını kullanarak; SysVinit yöntemiyle entegrasyon

 • Modül 9: Sistem Günlüğü

Denetim ve günlük kayıt / Temel Unix günlük dosyaları

Günlük kayıtlar ile çalışmak için basit veri araçları – touch, tail, tail -f, grep

Syslog arka plan programı

Journald’e Kısa Bir Giriş

 • Modül 10: Kullanıcı hesapları

Kullanıcıyla ilgili yapılandırma dosyaları: /ETC/PASSWD, /ETC/GROUP, /ETC/SHADOW; Hesap oluşturma / Temel özellikler / İkincil grup üyeliği / Şifre gereksinimi / Bir hesabı özelleştirme / Kullanıcı ana dizini / Başlangıç ​​dosyaları

 • Modül 11: Kullanıcı Hesabı Güvenliği, PAM dahil

Temel hesapların güvenlik yönleri

Terminal ve kabuk kontrol dosyaları

Hesap kullanımını ve etkinliğini test etme: LASTLOG, LAST, LASTB

UID tarafından verilmiş kimlik gücü

Rol tabanlı kimlik

PAM

Kullanıcı kimlik doğrulama ilkeleri / Kullanıcı Hesap Denetimi

 • Modül 12: Genişletilmiş Dosya Özellikleri

Temel dosya ve dizin izinlerinin özeti: R/W/X, SUID, SGID ve Sticky Bit

Dosya Erişim Kontrol Listesi (ACL)

Bireysel kullanıcı ve grup atamalarından yararlanma

Mask özelliğini anlamak

Dosya ve dizinlerin SETFACL ve GETFACL kullanımı

CHATTR aracılığıyla ek dosya öznitelikleri uygulamak / Ek özellikler ayarlamak için CHATTR’yi kullanma / Ayrıcalıklı niteliklerin uygulanması / Genişletilmiş öznitelikleri keşfetmek için LSATTR kullanma

 • Modül 13: Dosya sistemlerini yönetme

Linux yerel dosya sistemleri: EXT*, REİSERFS, XFS, BTRFS / Dosya sistemlerini yapılandırma

Performans – MKFS komutu / Güvenlik – MOUNT komutu

Dosya sistemlerinde sorun giderme ve tanılama: FSCK, TUNE2FS, DEBUGFS, FUSER, DUMPE2FS, XFS

Kullanıcı/grup ile disk atamalarını kısıtlama

 • Modül 14: LVM ile Depolama Yönetimi

Disk bölümlemeye genel bakış

Fiziksel bölümler oluşturmak için FDISK kullanma

LVM yapısı: PV, VG, LV

Mantıksal birimlerin dosya sistemi oluşturma / Mantıksal hacimleri dinamik olarak yeniden boyutlandırma

 • Modül 15: Ağ Altyapısı

Sayı kırma / Ağla ilgili dosyalar ve dizinler: arayüz yapılandırma dosyaları / isim çözümleme

Modern araçlar – IP ve SS komutu: genel sözdizimi ve kullanım

Çekirdekteki ağ parametreleri

PROXY’yi yapılandırma

Statik rotalar; ETHTOOL ile arayüz parametreleri; Arayüz birleştirme: modlar ve konfigürasyon

 • Modül 16: Çevre Ağ Koruması

Güvenlik duvarı kavramları

Altyapı ve DMZ

Çekirdeğin rolü

PROC/SYS/NET içindeki ağ parametreleri

Net Filtre modülü

Linux güvenlik duvarları: IPTABLES ve Güvenlik Duvarı

Güvenlik Duvarı bölgeleri ve güvenlik duvarı-CMD aracını anlama

Alternatif ürünler: IPCop, Shorewall, UFW ve diğerleri

 • Modül 17: SELinux’a Giriş

DAC ve MAC güvenlik politikaları

Zorunlu erişim yöntemleri sağlayan ürünler

SELinux özellikleri: Politikalar / yaptırımlar / kontrol; / Kapsam / kullanılabilirlik;

SELinux konfigürasyonu ve yönetimi

SELinux durumları: Etiketleme ve erişim politikaları / İlke veritabanı ve çalışma zamanı akışı / Mevcut politikaları değiştirme ve yeni politikalar oluşturma

 • Modül 18: Ağ Servisleri

Protokoller ve Hizmetler

Ağ süper arka plan programları: INETD, XINETD

TCPD / TCP

Ağ zaman protokolü

Donanım ve yazılım saati

Daemon’lar ve yapılandırma

 • Modül 20: Samba ve CIFS

Samba Nedir

SMB ve CIFS protokolleri

Samba bileşenlerini kurma ve yapılandırma

Yapılandırma dosyası: ETC/SAMBA/SMB.CONF

Özel ve kullanıcı bölümleri

[global] bölümün yapılandırılması

Samba arka plan programı ve teşhis araçları: SMBD, NMBD, SMBSTATUS, TESTPARM, SWAT

Samba istemci araçları: NMLOOKUP, SMBCIENT, SMBTREE, SMBTAR

Windows’ta Samba paylaşımlarını görüntüleme

 • Modül 21: SSH İpuçları ve Püf Noktaları

SSH amacı

Temel SSH kullanımının özeti

SSH istemci ve sunucu yapılandırması

SSH anahtarlarını kullanmak; Genel/özel anahtar çifti oluşturma; SSH aracısını yapılandırma ve kullanma; SSH’de tünelleme X uygulaması; bağlantı noktası yönlendirme; Yerel ve uzak port yönlendirme ilkeleri; Bir güvenlik duvarı ve birden çok ağ geçidi üzerinden iletme

Eğitimi Kimler Almalı?

 • Mevcut tüm yöneticiler, geliştiriciler, analistler;
 • Kendilerini Linux alanında geliştirmek isteyen tüm kullanıcılar,
 • Yeteneklerini Linux’a taşıması gereken deneyimli Unix Yöneticileri bu eğitim için uygundur.

Gereksinimler

Katılımcıların Linux Sistem Temellerine hakim olması ve Linux ile çalışma konusunda pratik deneyime sahip olması ve/veya herhangi bir Unix sürümünün yönetimi konusunda da deneyime sahip olması eğitim için gerekli ve önemli önkoşullardır.

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club