Google Oyun ve Uygulama Akademisi Ideathon

🚀Academy Club olarak, Oyun ve Uygulama Akademisi ile düzenlediğimiz Ideathon süreci tamamlandı.

🌟Oyun ve Uygulama Akademisi bursiyerleri Ideathon sürecinde verilen konu ile oyun ve uygulama yaparak süreci tamamladı.

💫Süreçte bursiyerlere mentor desteği sağladık ve Slack üzerinden iletişimi sürdürdük

 

Ideathon nedir?

Ideathon, katılımcıların yenilikçi fikirler veya çözümler geliştirdiği bir beyin fırtınası etkinliğidir. Genellikle belirli bir sorun veya konu üzerine odaklanır. Şirketler için ideathonlar, yaratıcılığı teşvik eder, farklı bakış açılarına açık olmayı sağlar ve potansiyel yeniliklerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

Google Oyun ve Uygulama Akademisi Nedir?

Oyun ve Uygulama Akademisi, dijital ekonominin büyümesine, 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı sağlama hedefiyle Aralık 2021’de başladı. Oyun ve Uygulama Akademisi üçüncü yılında da %50’si kadın olmak üzere üniversite öğrencisi veya mezunu 2000 gence tamamen ücretsiz, online eğitim ve etkinlikler sunuyor.

 

 

Leave a Reply