🚀 Academy Club olarak, Coderspace iş birliği ile Inveon Fullstack Bootcamp’ine uzman eğitmen kadromuz ve müfredatımız ile ortak olduk.

👩‍💻 Katılımcılar ile microservices uygulaması yapıldı. Yapılan bu uygulama baz alınarak kendileri ister bir emlak ister bir sosyal medya uygulaması benzeri bir uygulamayı konsept olarak kullanıp verilen ödevi tamamladılar.

⏺ 14 Ekim – 12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen eğitim .Net ve React olmak üzere iki ayrı başlık içermektedir.

📑 .Net Eğitim İçeriği:

⚪ C# Programlama Dili ile Yazılım Geliştirme

⚪ MSSQL ile Veritabanı Yönetimi Sorgular ve Görsel Programlama

⚪ Web Api ve Front-End Web Uygulamaları Geliştirme

⚪ Distributed (Dağıtık) Mimari ile Kurumsal Uygulama Geliştirme

📑 React Eğitim içeriği:

⚪ React Native’e Giriş

⚪ Semantic UI CSS Kütüphanesi

⚪ Events (Olaylar),  Statefull ve Stateless Komponent Kullanımı

⚪ Hooks, HOC(Higher Order Functions), Form Validasyonlar

⚪ State Management, Middleware, Network API, Webpack

Leave a Reply