🚀Academy Club olarak, Coderspace iş birliği ile eğitim ayağını gerçekleştirdiğimiz Pazarama iOS & Android Bootcamp’inin Android eğitimi tamamlandı.

👨‍💻 Eğitim workshop ile desteklendi ve adaylara proje ödevi verilerek eğitim tamamlandı.

📃Eğitimde bulunan bazı konu başlıkları : 

  • Orta Seviye Kotlin: OOP Temelleri: Polymorphism, Encapsulation, Abstract, Inheritance, Singleton
  • RecyclerView ve Adapter
  • Bulut Sunucular & Firebase (Analytics & Crashlytics)
  • Clean Architecture – Data Domain Presentation – Repo + Interface
  • Introduction Testing: Unit, Integration, UI, TDD prensipleri

🔗 Bootcamp’in ayrıntılarını  incelemek için Coderspace’in web sitesini ziyaret edebilirsiniz : Coderspace Web Sitesi

Leave a Reply