Marmara Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi | Mx Game 101  Eğitimleri’nde Academy Club olarak iş birliği içinde olduğumuz Stage Programı ” Step 2 Game 101 ” sona erdi. 5 gün süren eğitimde, birbirinden değerli eğitmenlerimiz katılımcılar ile bir araya geldi.

Oyun Endüstrileri Trendleri, Hukuki ve Mali Hususlar, İletişim ve İşbirliği Becerileri, Unity 101, Kullanıcı Deneyimi ve Testi gibi birçok konu başlığında eğitimler verildi.

Eğitim programı kapsamında aşağıdaki eğitim başlıkları verildi;

Girişimcilik Eğitimleri,

XR TECH 101 Eğitimleri,

3D Karakter Tasarımı Eğitimi,

Kullanıcı Deneyimi 101 Eğitimi,

Karma Gerçeklik Eğitimleri,

Kültür Endüstrileri ve Animasyon Eğitimi,

Grafik Tasarım Eğitimi,

Game 101 Eğitimleri.

 

Academy Club olarak, Yaratıcı Endüstriler Merkezi Mxincubation oluşumlarından Mx Game’in Stratejik Çözüm Ortağı olduk.
13 Mart saat 18:30’da Atıl Samancıoğlu ve Mevlüt Dinç’in açılış konuşması ile Game101 eğitimleri başladı.

Stage Programı “Step 2 Game 101” Eğitimleri 13- 17 Mart tarihlerinde devam etti. Projelerini Mxincubation ayrıcalığı ile geliştiren Kuluçka Girişimcilerimizin yanı sıra Eğitim Programlarına katılım kısıtlı kontenjan ile başvurulara açıldı.

5 gün süren eğitimde, birbirinden değerli eğitmenlerimiz katılımcılar ile bir araya geldi. 5 günün sonunda Stage Programı ” Step 2 Game 101 ” Eğitimleri sona erdi. Oyun Endüstrileri Trendleri, Hukuki ve Mali Hususlar, İletişim ve İş birliği Becerileri, Unity 101, Kullanıcı Deneyimi ve Testi gibi birçok konu başlığında eğitimler verildi.

Academy Club UI-UX – Uygulamalı Eğitimi

Academy Club UI-UX – Uygulamalı Eğitimi Hedefleri

-Kullanıcı odaklı tasarım tekniklerini öğrenecek,
-Kullanıcı veri analizini öğrenecek,
-Persona ve prototip oluşturabilecek,
-Sketch, şablonlar, tasarım süreçleri, eskizler ve mock-up oluşturma teknikleri ile ilgili ileri seviyede bilgi sahibi olacak,
-Mobil, masaüstü, akıllı cihazlar gibi bir çok platforma uygun etkileşim tasarımları yapabilecek,
-Sektörde en çok tercih edilen UX/UI yazılımı olan Figma’da web sitelerini ve mobil uygulamalarını tam olarak nasıl tasarlayacağınızı kapsamlı bir şekilde sektörün en iyi eğitmenlerinden öğrenecek,
-Bir UX ve UI Tasarımcısı olarak harika kullanıcı deneyimleri yaratabileceksiniz.

Academy Club Unity Eğitimi

Academy Club Unity Eğitimi Hedefleri

-Unity 3D Temelleri:

Unity’nin nedir, ne işe yarar ve nasıl çalıştığını anlamak.

Temel arayüzünü ve kullanıcı deneyimini öğrenmek.

-Sahne Oluşturma ve Düzenleme:

3D sahnelerin oluşturulması, düzenlenmesi ve aydınlatılması konularını öğrenmek.

Objelerin eklendiği, hareket ettirildiği ve döndürüldüğü sahne düzenleme tekniklerini öğrenmek.

-Nesne ve Materyal Yönetimi:

Oyunda nesnelerin oluşturulması ve yönetilmesi.

Materyallerin tanımlanması ve nesnelere uygulanması.

-Karakter ve Animasyonlar:

Karakter modellemesi ve animasyonların nasıl oluşturulacağını öğrenmek.

Karakter kontrolü ve hareket animasyonları oluşturma becerilerini geliştirmek.

-Fizik ve Hareket:

Fizik motorunu kullanarak nesnelerin nasıl hareket edeceğini ve etkileşim göstereceğini anlamak.

Kolaylıkla nesne yaratma, düşme ve çarpışma gibi fizik tabanlı etkileşimler oluşturmayı öğrenmek.

-Oyun Mekaniği ve Senaryo Tasarımı:

Oyun mekaniği kavramını anlamak ve oyunun nasıl oynandığını tasarlamak.

Senaryo oluşturup oyuncunun deneyimini şekillendirmek.

-UI ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı:

Oyun içi kullanıcı arayüzlerini (UI) oluşturmak ve düzenlemek.

Kullanıcı deneyimi tasarımının oyunun başarısındaki rolünü anlamak.

-Ses ve Müzik Yönetimi:

Oyunun atmosferini zenginleştirmek için ses efektleri ve müziklerin nasıl eklenip yönetileceğini öğrenmek.

-Optimizasyon ve Performans İyileştirmesi:

Oyunun performansını artırmak için optimizasyon tekniklerini öğrenmek.

Düşük hedef cihazlarda nasıl daha iyi performans alınacağını anlamak.

-Platformlara Yayınlama:

Geliştirilen oyunun farklı platformlara (PC, mobil, konsol) nasıl yayınlanacağını öğrenmek.

Oyunun hedef platformlara uygun olarak düzenlenmesi ve yapılandırılması.

-Scripting ve Programlama:

C# programlama dili kullanarak oyun içi mantığı ve etkileşimleri kodlamayı öğrenmek.

Scripting ve kod yazma becerilerini geliştirip oyun içi dinamikleri kontrol etmeyi öğrenmek.

-Oyun Testi ve Hata Ayıklama:

Oyunun test edilmesi, hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi konularını öğrenmek.

Hata ayıklama araçlarını kullanarak oyunu sorunsuz hale getirme becerilerini geliştirmek.

Unity 3D Eğitimi, katılımcıların oyun geliştirme alanındaki temel becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda, katılımcılar Unity kullanarak 3D oyun ve uygulamalar oluşturmayı öğrenirken, oyun geliştirme sürecinin farklı aşamalarını kavrar ve yaratıcı projeler gerçekleştirme yeteneklerini geliştirirler.

Marmara Üniversitesi

Hakkında

Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887’de vermiştir. 21 Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

MxIncubation-MxStartup / Marmara Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi

Hakkında

İnovasyon ve Girişimcilik ekosisteminin 6. Teknoloji Çağı’nı yaşadığı günümüzde çağın ihtiyaçlarına çözüm geliştirecek ve adapte olabilecek yeni bir Kuluçka ve Girişimcilik Markası olan MX Incubation girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk, tematik kuluçka programları, ön ve ileri hızlandırıcı ve yatırım süreçlerinin kurgulanması ve yönetilmesine yönelik hizmet üretir. MxIncubation-MxStartup Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi olarak , dikeyde öncelediğimiz teknoloji alanlarına ait İş Fikirlerinin/İnovasyonların gelişim süreçlerini, yatay eksende Enerji ve Temiz Teknolojiler alan prensiplerine uyumlu ilerlemesini ilke edinerek destekleriz. Amacımız, “Tüketmeyen , Türeten” Sürdürülebilir Temiz Teknolojiler ve İnovasyonlar geliştirilmesinde ekosisteme fayda sağlamaktır.

MİTTO / Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkında

Marmara Üniversitesi Senatosu’nun 08 Mayıs 2012 tarih ve 322-4 sayılı toplantısı kararı gereği kurulan MİTTO (Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi) Göztepe Yerleşkesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. MİTTO’nun yönetim kademesi Rektörlük çatısı altında Müdürlük ve Yönetim Kurulu ile oluşturulmuştur. Üniversite – Sanayi İş Birliği’nin gelişmesine destek olmak, İnovasyon politikalarıyla sanayicilere ileri teknoloji imkanları sunarak ulusal ve uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmayı hedeflemektedirler. Üniversite – Sanayi İş Birliği’nden Türkiye ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin artırılması için Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak MİTTO bu görevi üstlenmiş bulunmaktadır.

UX ve UI, kullanıcı deneyimi (User Experience) ve kullanıcı arayüzü (User Interface) anlamına gelmektedir.

UX, bir tasarımın işleyiş özelliklerini, hızını, teknolojik yeterliliğini içerik ve müşteri deneyimini merkeze alırken; UI ise bir tasarımın dış görünüşünü yani arayüz özelliklerini kapsar. Estetik detaylar ve görünüme dair her şey UI ile ilgilidir.

UX ve UI, günümüzde çok büyük önem kazanmıştır. Bunun sebebi bir tasarımın genel görünümü kadar kullanıcı odaklı olmasının da günümüzde çok önemli bir noktaya gelmiş olmasıdır.

UX tasarımı, bir arayüz tasarımı yapmaktan çok kullanıcıların site üzerindeki etkileşiminin nasıl olacağıyla ilgilenmektedir. UI ise, kullanıcıların sitede rahatça dolaşması ve sitede daha uzun süre kalması site içeriklerine daha rahat ulaşması gibi deneyim odaklı iyileştirmeler amaçlanır.

UX ve UI, farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, web siteleri, mobil uygulamalar, masaüstü programları gibi dijital ürünlerin oluşturulmasında UX ve UI tasarımları büyük önem taşır.

Test otomasyon konusu gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Süreçlerin çevikleşmeye başladığı günümüzde test ekiplerinin de çevikleşebilmesi için test otomasyon projeleri stratejik olarak önem kazanmaktadır.

Nitelikli ve etkili dijital servisler, ürünler veya platformlar ortaya koymanın en geçerli yolu özgün ve kalıcı bir deneyim tasarlamaktan geçmektedir.

Bu eğitim ile sıfırdan başlayarak eşsiz ve özgün kullanıcı deneyimi tasarımını öğrenecek hem de pratik uygulama imkanı bulacaksınız. Eğitim süreci içerisinde, deneyim tasarımının özgünleştirilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra, öğrenilmesi kolay ve estetik arayüz tasarımlarının nasıl yapılmasını gerektiğine dair bütün prensipler ile detaylı olarak aktarılmaktadır.

Sektörde en çok tercih edilen UX/UI yazılımı olan Figma’da web sitelerini ve mobil uygulamalarını tam olarak nasıl tasarlayacağınızı kapsamlı bir şekilde sektörün en iyi eğitmenlerinden öğrenecek ve bir UX ve UI Tasarımcısı olarak harika kullanıcı deneyimleri yaratabileceksiniz.

Unity 3D ile geliştirilebilecek oyunlar arasında FPS (First Person Shooter), RPG (Role Playing Game), platform oyunları ve yarış oyunları gibi farklı türlerde oyunlar yer alır.

Unity ile basit bir 2D oyundan, yüksek grafikli 3D bir oyuna kadar her türde oyun geliştirilebilir.

Geliştirdiğiniz oyunları mobil ve PC gibi birçok platformda yayınlayabilir ve tabii ki bu oyunlardan kazanç elde edebilirsiniz. Unity ile geliştirilen bazı popüler oyunlar arasında Monument Valley 2 yer alır.

Unity 3D ile oyun geliştirmek için C# programlama dilini bilmek yeterlidir. C# dilinin öğrenilmesi kolaydır ve Unity motorunda kullanılan bir dildir. Ancak, Unity’nin özelliklerini ve C# dilini daha iyi anlamak için temel programlama kavramlarını öğrenmek önemlidir.

Unity’nin en popüler kütüphaneleri arasında C# programlama dili için olan Unity Kütüphanesi yer alır. Bu kütüphane, Unity ile 2D ve 3D oyunlar geliştirmeyi kolaylaştırır ve C# dilinin temel yapılarını ve ilkelerini öğrenmeyi sağlar. Ayrıca, Unity ile geliştirilen oyunları internetten ve Android Market’ten paylaşmayı da mümkün kılar. Bu kütüphane ile C# programlama diline hakimiyetinizi arttırabilir ve Unity ile kendi 2D ve 3D oyunlarınızı yapabiliyor hale gelebilirsiniz.

Unity 3D ile Oyun Programlama Eğitimi ile sıfırdan başlayarak, uygulama mağazalarında oyununuzu yayınlamaya hazır hale gelmenizi sağlayan bir program sunar.

Eğitim 3 boyutlu Unity uzayına hakimiyeti kurabilme ile başlar , sonrasında çevre tasarımları geliştirmeyi ve programlama tarafını ele alır.

Eğitimin sonunda hem C# dili konusunda temel bir bilgiye sahip olacaksın hem de kendi 2 boyutlu ve 3 boyutlu oyunlarını geliştirerek bu oyunları oyun piyasasına sunabileceksiniz.

Leave a Reply