BTK Akademi Python ile  Siber Güvenlik Uygulamaları Eğitimi’ni Academy Club olarak birçok proje gerçekleştirdiğimiz  BTK Akademi için 7  saatlik Python ile Siber Güvenlik Uygulamaları eğitimi düzenledik.

Kazım Emre Karaer tarafından verilen bu eğitimin amacı, öğrenenlerin Python hakkında bilgi edinmelerini, mevcut Python kütüphanelerinin kullanımı hakkında bilgi edinmeleri, farklı araçların Python ile nasıl entegre edebileceğinin öğrenilmesi ve Python ile siber güvenlik kapsamında kullanılabilecek uygulamalar geliştirebilmeleridir

7 saatlik eğitimde, ilk olarak Python programlamaya giriş yapılarak çeşitli Python kütüphaneleri kullanımı gösterildi, ardından Socket programlama ile ağ sızma ve web kazıma öğretildi.

Academy Club Siber Güvenlik Eğitimi

Academy Club Siber Güvenlik Eğitimi Hedefleri

-Siberuzay olgusunu ve bilgi güvenliğinden evirilen siber güvenlik
disiplinini tanıtmak,

-Cyber Security ile karşı tarafı – "hacker" olarak ifade edilen “hacklayıcıları”/ “bilişim korsanlarını” – türlerini ve temel güdülerini ortaya koymak,

-Etkili bir Cyber Security Uzmanı olmanın temel noktalarını ortaya koymak,

-Siber tehdit / saldırıları tasnif ederek açıklamak,

-Bilinen, güncel ve gelecek tehdit ve saldırıları göstermek,

-Siber güvenliğin en temel yaklaşımlarından biri olan “derinlemesine savunma” yaklaşımını tanıtmak ve Cyber Kill Chain™ (siber imha zinciri) üzerinden siber saldırganları ve izledikleri yolu aşamalı bir şekilde aktarmaktır.

Academy Club Python: Sıfırdan İleri Seviye Eğitimi

Academy Club Python: Sıfırdan İleri Seviye Eğitimi Hedefleri

Temel Seviye:

1-Python Temelleri:

Python’ın ne olduğunu anlamak ve neden tercih edildiğini kavramak.

Python yorumlayıcısı kullanarak basit komutları çalıştırmayı öğrenmek.

2-Değişkenler ve Veri Tipleri:

Değişkenlerin tanımlanması, farklı veri tipleri (sayılar, dize, listeler vb.) hakkında bilgi edinmek.

Veri dönüşümleri ve değişken kullanımıyla ilgili pratik yapmak.

3-Kontrol Akışı ve Döngüler:

Koşullu ifadeler (if, else, elif) ve döngüler (for, while) kullanarak program akışını kontrol etmeyi öğrenmek.

Döngülerle liste işlemleri gerçekleştirmek.

4-Fonksiyonlar ve Modüller:

Fonksiyonlar tanımlamak, parametreleri ve dönüş değerlerini anlamak.

Python modüllerini kullanarak hazır fonksiyonları ve özellikleri kullanmayı öğrenmek.

Orta Seviye:

1-Dosya İşlemleri:

Dosya açma, okuma, yazma ve kapatma işlemlerini gerçekleştirmeyi öğrenmek.

Dosya okuma/yazma modları ve işlemlerinin güvenliği hakkında bilgi edinmek.

2-Hata Yönetimi ve İstisnalar:

Try-except blokları kullanarak hata yönetimi yapmayı öğrenmek.

Farklı hata türlerini tanımak ve uygun şekilde ele almak.

3-Nesne Yönelimli Programlama (OOP):

Nesnelerin ve sınıfların ne olduğunu anlamak.

Python’da sınıflar oluşturup nesneleri kullanmayı öğrenmek.

4-Veri Yapıları ve Algoritmalar:

Diziler, listeler, demetler ve sözlükler gibi veri yapılarını kullanmayı öğrenmek.

Sıralama, arama gibi temel algoritmaları anlamak ve uygulamak.

İleri Seviye:

1-İleri Fonksiyonlar ve Lambda İfadeleri:

Lambda ifadeleri ve map, filter, reduce gibi ileri seviye fonksiyonları kullanmayı öğrenmek.

Fonksiyonları argüman olarak kullanma ve döndürme yeteneklerini geliştirmek.

2-Çoklu İş Parçacıklı ve Eşzamanlı Programlama:

threading ve multiprocessing modüllerini kullanarak çoklu iş parçacıklı ve eşzamanlı programlamayı öğrenmek.

İş parçacıklarının senkronizasyonunu ve iletişimini sağlamak.

3-Veritabanları ve SQL İşlemleri:

SQLite veya diğer veritabanı yönetim sistemlerini kullanarak veritabanı oluşturma, sorgulama ve yönetme becerilerini geliştirmek.

SQL sorguları oluşturmak ve veritabanı işlemleri gerçekleştirmek.

4-Web Uygulama Geliştirme (Django veya Flask):

Django veya Flask gibi popüler web framework’leri kullanarak web uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek.

HTTP istekleri, dinamik içerik oluşturma, veritabanı entegrasyonu gibi konuları anlamak.

Python: Sıfırdan İleri Seviye Eğitimi, katılımcıları temel programlama prensiplerinden başlayarak ileri seviye Python yeteneklerine ulaştırmayı amaçlar. Eğitim süreci, pratik örnekler, projeler ve uygulamalarla desteklenerek katılımcıların gerçek dünyada Python kullanabilme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

BTK Akademi

Hakkında

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile Kurumumuza, sektöre ve Ülkemize katkı sağlayacak alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın öncülüğünde 2017 yılında kurulmuştur.

BTK Akademi, Kurumumuzun 1983’ten bu yana elektronik haberleşme sektörü alanındaki deneyimi ve 2000 yılından itibaren sürdürdüğü düzenleyici ve denetleyici rolüyle edindiği birikimi tüm paydaşlarına aktarmayı, sertifikasyon eğitimleri ile sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağının artırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla hazırlanmaktadır.

Siber güvenlik, bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğine kadar birçok farklı kavramı kapsar. Siber güvenlik; bilgisayarları, sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır.
Bu eğitim, Cyber Security disiplinini temel kavram ve yönleri ile tanıtmakta ve güncel ve gelecek bakış açısıyla bilişim korsanlarını ve sebep oldukları siber saldırıları ayrıntıları ile sunmaktadır. Bu temellerin yanında bu eğitimde ayrıca, derinlemesine savunma yaklaşımı ve siber imha zinciri (Cyber Kill Chain) kalıbı ile saldırganların siber saldırıları yapma ve onlara karşı savunma oluşturma yöntemleri daha net ve kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır.
Cyber Security Eğitimi, temel bir güvenlik dersidir ancak yine de katılımcıların eğitime katılmadan önce TCP/IP, network, ve yeteri kadar Linux bilgisi gibi belirli bilgilere sahip olmasını gerekmektedir.

Python, Guido Van Rossum tarafından geliştirilmiş, dinamik anlamlara sahip, yorumlanmış, yüksek seviyeli ve nesne yönelimli bir programlama dilidir. Öğrenmesi en kolay programlama dillerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle hayatın ve teknolojinin birçok alanında kullanılmaktadır1. Ayrıca, programın modülerliğini ve kodun yeniden kullanılabilirliğini arttıran farklı modülleri ve farklı paketleri de destekler.

Python günümüzde en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. Sahip olduğu çok yönlülük, Python’u çok geniş bir alan yelpazesinde popüler bir programlama diline dönüştürüyor: veri analizi, sistem ve ağ yönetimi, web ve oyun geliştirme, veri bilimi, yapay zeka, farklı uygulamalar, bilimsel çalışma ve hesaplamalar, hacking alanında ve askeri savunma sistemleri ve hayata dair nice çeşitli alanlarda kullanılır.

Ayrıca, Python kodlarını yazmak diğer programlama dilleriyle karşılaştırıldığında daha anlaşılır ve nispeten daha kolaydır. Bu yoğun ve uygulamalı eğitim, Python ile programlama konusunda güçlü bir temel oluşturulmasını ve ileri seviyeye doğru gelişmesini sağlar.

Bu eğitim ile Python kod yazımı için gerekli IDE ortamının hazırlanmasından başlayarak; Jupyter geliştirme ortamı kullanılarak, Nesne Tabanlı ve Fonksiyonel Programlama, Network Programlama, REGEX, Veri Tabanları, HTTP ve API kullanımı, Veri Formatları gibi konu başlıklarını ele alacak ve Python dilinin bütün temel özellikleri uygulamalı ve yoğun olarak programlama konusunda güçlü bir yetenek oluşturulmasını sağlar.

Leave a Reply