Temel Java Eğitimi | ICBC MT’lere özel hazırladığımız eğitim serilerinden Temel Java eğitimini Academy Club olarak 2 gün süren program ile tamamladık. Eğitimimiz,  IT alanında lisans eğitimi görmüş, tecrübesiz ve bankacılık IT sektöründe yeni işe başlayacak olan kişiler içindi.

Temel Java Eğitiminde, Objects, Collections & Composition, Annotation, Interface, Static, Enum gibi birçok önemli başlık üzerinde duruldu.

Academy Club Java Eğitimi

Academy Club Java Eğitim Hedefleri

-Spring Framework
-Dependency Injection (DI)
-Autowiring Kullanımı
-Autowired Anotasyonu Kullanımı
-Bean Scope Kullanımı
-Spring Bean Yaşam Döngüsü (InitializingBean – DisposableBean)
-Spring Bean Yaşam Döngüsü (BeanFactoryAware – BeanNameAware)
-PostConstruct ve PreDestroy Kullanımı
-Required Anotasyonu Kullanımı
-Qualifier Anotasyonu Kullanımı
-FactoryBean Kullanımı
-Collections Kullanımı
-@Component, @Service, @Repository, @Controller Anotasyon Kullanımı

ICBC

Hakkında

ICBC Turkey, Türkiye’de 2015 yılından beri Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, KOBİ Bankacılığı ve Bireysel Bankacılık alanlarında çok yönlü finansal hizmetler sunmakta, İstanbul’daki Genel Müdürlüğü, Türkiye çapındaki 39 Şubesi, 43 ATM’si, Mobil Şubesi, İnternet Şubesi ve 444 00 50 Telefon Şubesi ile müşterilerine sürekli hizmet vermektedir.

Dünyanın en büyük bankacılık grubu ICBC’nin iştiraki olan banka, küresel ve kapsamlı hizmet ağı ile dış ticaret finansman ürünlerinden sendikasyon kredilerine ve RMB işlemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunmakta, müşteri beklentilerini odak noktasına alarak müşteri deneyimini yeni ufuklara taşıyan, fark yaratmayı hedefleyen dijital dönüşüm çalışmalarına yoğunlaşmaktadır. Güçlü ve yetkin yönetim ekibi ve insan kaynağı ile ICBC Turkey, Türkiye’deki ilk Çin bankası kimliğiyle Türkiye ile Çin arasında köprü olmada ve iki ülke arasındaki anlayışı ve dostluğu derinleştirmede önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.

Java, 1995 yılında Sun Microsystems tarafından yayınlanmış bir hesaplama platformu ve programlama dilidir. Çok platformlu, nesne odaklı ve ağ merkezli bir dil olup kendisi de bir platform olarak kullanılabilir.

Hakkında daha fazlası için

Mobil uygulamalar ve kurumsal yazılımlardan büyük veri uygulamalarına ve sunucu tarafı teknolojilere kadar her türlü yazılımı kodlamada kullanılabilecek hızlı, güvenli ve güvenilir bir programlama dilidir.

Java, çoğunlukla bu araçlar için bir sunucudan veri alan, işleyen ve işlenen verileri diğer sunuculara veya işlemlere gönderen sunucu tarafı uygulamaları yazmak için kullanılır. Örneğin, Barclays, Citi grubu, Goldman Sach vb. Gibi önde gelen finans kuruluşlarının çoğu, işleri için JV tabanlı yazılım araçlarını kullanıyor.

Dünyanın en popüler programlama dillerinden olan Java ile platform bağımsız; masaüstü uygulamalar, web uygulamalar ve mobil uygulamalara kadar birçok alanda uygulama geliştirilebilir.

Programlama dillerinden JV’yı temelden başlayarak, kendine has tüm incelik ve kurallarıyla öğretmektir.

Bu eğitim ile JV Programlama Dilinin tüm inceliklerinin ve kurallarının aktarılmasıyla Nesne Yönelimli Programlama mantığının kavranması hedeflenmektedir.

Katılımcılar bu eğitim ile gerçek projelerde kullanımı sıfırdan öğrenir; Java ile Nesne Yönelimli Programlama (OOP) yapabilir; SOLID yazılım geliştirme prensiplerini öğrenir ve Tasarım Desenlerine (Design Patterns) giriş yapabilirler.

Leave a Reply