UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım Eğitimi

Açıklama

UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım Eğitimi

UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım Eğitimi

Bilgi Al

UML ile Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım Eğitimi, günümüz yazılım geliştirme paradigmalarından en çok tercih edilen nesne yönelimli programlamaya dayalı yazılım analiz ve tasarım süreçleri için bu tanımlamayı çizeneklere (‘diyagram’) dayalı olarak yapmayı sağlayan UML (Unified Modelling Language, Birleşik Kalıplama Dili) dilini kapsamaktadır.
Yazılım mühendisliğinde programlama ve kodlama konuları ön planda olsa da ciddi projelerde belki de bu faaliyetlerden de önce ve öncelikli yazılımın analiz edilmesi ve tasarlanması faaliyetlerinin geldiği er ya da geç fark edilecektir. Bu çerçevede UML sunduğu geniş kalıplama seçenekleri ile bu faaliyetlerin olmazsa olmaz bir şekilde kavranması ve doğru tatbik edilmesi gereken programlama
dillerinden bağımsız ortak bir dil haline gelmiştir.

Bu eğitim, nesneye dayalı teknolojilerin etkin kullanımına odaklanan öğretimi ve uygulama deneyimi sağlarken, yazılım geliştirme sürecine uygulanan yazılım modellemesinin doğru bir şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Eğitim, gereksinimlerin toplanmasından sistem tasarımına kadar pratik ve eksiksiz OOAD (Object-Oriented Analysis and Design – Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım) yol haritası sunulabilmesi kapsamlı hale getirilmiştir.

Eğitim nesneye dayalı (OO) yazılım geliştirmesine, Java programlama dili gibi nesneye dayalı dillere uygulanabilen, nesneye dayalı programlama teknolojilerini, ilkelerini ve modellerini takip eden pragmatik bir yaklaşım sağlar.

Katılımcılar, iletişim kavramları ve kararlarına yardımcı olmak, sorunu ve önerilen çözümü anlamak, sorunu ve önerilen çözümü açıklayan yapıların getirdiği karmaşıklığı yönetmek için yaygın olarak benimsenmiş grafiksel modelleme dili UML 2.2 (Unified Modeling Language) sürümünü kullanmanın avantajlarını deneyimlerler.

Eğitim, nesneye dayalı bir yazılım geliştirme projesine uygulanabilen analiz ve tasarım yönlerine odaklanılmış genel bir yazılım geliştirme sürecini takip edecek şekilde yapılandırılmıştır.

Eğitim Hakkında

Eğitimin kısaca hedefleri:

-Nesne yönlendirmenin temel özelliklerini,

-Anahtar UML diyagramlarını,

-Gereksinim Analizi (Analiz) ve Tasarım iş akışlarını gözden geçirme;

-Nesneye dayalı metodolojiler ve iş akışları dahil olmak üzere nesneye dayalı yazılım geliştirme süreci,

-Görüşmeler ve paydaşlar aracılığıyla sistem gereksinimlerini toplama

-Problem alanlarının kullanım durumlarını ve etki alanı modelini belirlemek üzere sistem gereksinimlerini analiz etme (Gereksinim modeli)

-İşlevsel olmayan gereksinimleri (NFRs) ve geliştirme sınırlamalarını destekleyen bir sistemi mimarisi (Mimari modeli) oluşturma

-İşlevsel gereksinimleri (FRs) destekleyen bir sistem tasarımı (Çözüm modeli) oluşturma

 

Eğitimin genel içeriği:

Nesne Yönelimli Kavramları ve Terminolojiyi İnceleme
Önemli nesne yönelimli (OO) kavramları tanımlama
Temel OO terminolojisi
Modellemeye ve Yazılım Geliştirme Sürecine Giriş

Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme (OOSD) Sürecine Giriş
Modelleme OOSD süreç destekleme
Modelleme yazılımının faydaları
OOSD iş akışlarının (disiplinlerinin) amacı, faaliyetleri ve yapıları : Gereksinim Toplama, Gereksinimler

Kullanım Durumu Diyagramları Oluşturma
Bir UML Kullanım Örneği diyagramındaki temel öğeleri tanımlama ve tanıma
İşletme sahibinin hedeflerine dayalı bir yazılım sistemi için Kullanım Durumu diyagramı geliştirme
Tüm paydaşların hedeflerine dayalı olarak ayrıntılı Kullanım Durumu diyagramları geliştirme
Genişletmeler, içermeler ve genelleme için UML gösterimini kullanarak kullanım durumu bağımlılıklarını tanıma ve raporlama
UML paketli görünümler ile Use Case diyagram yönetimi

Kullanım Durumu Senaryoları ve Formları Oluşturma
Ana ve alternatif akışlardaki senaryoların bir özetini açıklayan bir Kullanım Örneği formu oluşturma
Bir kullanım durumu için işlevsel olmayan gereksinimleri (NFR’ler), iş kurallarını, riskleri ve öncelikleri tanımlama ve raporlama
Tamamlayıcı Şartname Belgesinin amacı

Etkinlik Diyagramları Oluşturma
Bir Etkinlik diyagramındaki temel öğeleri
Bir Etkinlik diyagramı kullanarak bir Kullanım Örneği olay akışını modelleme
Anahtar Soyutlamaların Belirlenmesi
CRC analizini kullanma

Sorunlu Etki Alanı modelini oluşturma
Bir UML Sınıfı diyagramındaki temel öğeleri tanımlama
Sınıf diyagramı kullanarak bir Etki Alanı modeli oluşturma
Bir UML Nesne diyagramındaki temel öğeleri tanımlama
Etki Alanı modelini bir veya daha fazla Nesne diyagramıyla analiz etme ve doğrulama

Etkileşim Diyagramlarını Kullanarak Analizden Tasarıma Geçiş
Tasarım modelinin amacını ve öğelerini açıklamak
Bir UML İletişim diyagramının temel öğelerini tanımlama
Tasarım modelinin bir İletişim diyagramı görünümü oluşturma
Bir UML Dizi diyagramının temel öğelerini tanımlama
Tasarım modelinin Sıra diyagramı görünümünü oluşturma

Durum Makinesi Diyagramlarını Kullanarak Nesne Durumunu Modelleme
Model nesne durumu
Bir UML Durum Makinesi diyagramının temel öğelerini açıklama

Tasarım Desenlerini Tasarım Modeline Uygulama
Bir yazılım modelinin temel öğelerini tanımlama
Bileşik Desen
Strateji Modeli
Gözlemci Modeli
Soyut Fabrika Modeli

Mimari Kavramların ve Diyagramların Tanıtımı
Mimarlık ve tasarım arasındaki Fark
Katmanları, katmanları ve sistemik nitelikler
Mimari iş akışı
Temel mimari görünümlerin diyagramı
Mimari türünü seçimi
Mimari iş akışı yapıtlarını oluşturma

Mimari Katmanların Tanıtımı
İstemci ve Sunum katmanları kavramlarını tanımlama
İş katmanı kavramlarını açıklama
Kaynak ve Entegrasyon katmanlarının kavramlarını açıklama
Çözüm modelinin kavramlarını açıklama

Sınıf Tasarım Modelini İyileştirme
Etki Alanı modeli özniteliklerini iyileştirme
Etki Alanı modeli ilişki yönetimi
Etki Alanı modeli yöntemlerini iyileştirme
Etki Alanı modeli oluşturucuları
Yöntem davranışı
Arayüz ile bileşen oluşturma

Yazılım Geliştirme Süreçlerine Genel Bakış
OOSD metodolojileri için en iyi uygulamaları açıklama
Birkaç yaygın metodolojinin özelliklerini tanımlama
En uygun metodoloji seçimi
Yineleme planı geliştirme

Çerçevelere Genel Bakış
Bir çerçeve tanımlama
Çerçeve kullanmanın avantajları ve dezavantajları
Ortak çerçeve tanımlama
Kendi iş alanı çerçevelerinizi oluşturma

Eğitimi Kimler Almalı?

Yazılım mühendisleri
Yazılım proje mühendisleri / yöneticileri
Sistem mühendisleri
Yazılım test mühendisleri

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için detaylı zengin içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.

İletişime geç

Ek bilgi

Lokasyon

Online

Kontenjan

20

Eğitmen

Academy Club