Veri Bilimi Eğitimi’ni Academy Club olarak Türkiye İş Bankası stajyerlerine 4 günlük, bir program düzenledik.

Veri Bilimi eğitiminde, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, temel istatistik, veri okuryazarlığı konularına değindik.

Academy Club Fundamentals of Data Science Eğitimi

 

Academy Club Fundamentals of Data Science Eğitimi Hedefleri

Veri Bilimi’nin temel bilgilerini öğrenecek,

Data Science araçlarını kullanarak çözümler geliştirmelerini sağlayabilecek,

Python paketlerini ve kullanılabilirliklerini tanıyacak,

Data Science ve kapsamının temelini inceleyecek,

Data Science sürecinin temelini kavrayacak ve Data Science uygulama geliştirme için kullanılan yaygın araçları tanıyacak,

Python kütüphaneleri ve paketlerinin işlevlerini keşfedecek,

Data Science kavramlarını ve yöntemlerini gerçek dünya sorunlarına çözüm bulmak için uygulamak ve bu çözümleri etkili bir şekilde kullanabileceksiniz.

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Hakkında

26 Ağustos 1924’te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 100 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur.

2021 yılsonu itibarıyla, Türkiye İş Bankası, yaklaşık 22 bin çalışanı, 1.200’e yakın yurt içi şubesi, yaklaşık 6.400 Bankamatik’inin yanısıra gelişmiş dijital bankacılık kanalları ile müşterilerine kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel ve özel bankacılık alanlarında ürün ve hizmet sunmaktadır.

İş Bankası, aynı zamanda toplam aktif, kredi, mevduat ve öz kaynak büyüklükleri; şube ve Bankamatik sayıları açısından Türkiye’nin en büyük özel bankasıdır. Güven, istikrar ve itibarla özdeşleşen bir kurum olan İş Bankası, tarihinden gelen sorumluluk anlayışı ile kapsayıcı ve çevreye duyarlı bir ekonomi için çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yerli bankası olan İş Bankası geçmişten gelen mirası ve güçlü kültürüyle geleceğin bankacılığını teknoloji yetenekleriyle birlikte inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Fundamentals of Data Science (Veri Bilimi Temelleri) , veri bilimine giriş niteliğinde bir konudur. Data Science, iş için anlamlı öngörüler ayıklamak amacıyla veriler üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların adıdır.

Büyük miktardaki verileri analiz etmek için matematik, istatistik, yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği alanlarının ilke ve uygulamalarını bir araya getiren, disiplinler arası bir yaklaşımdır.

Data Science, farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, bankaların, işletmelerin günlük operasyonel verilerinin depolandığı yerdir.

Fundamentals of Data Science öğrenmek önemlidir çünkü bu sayede verilerden anlam çıkartmak amacıyla çeşitli araç, yöntem ve teknolojileri bir araya getirebilirsiniz.

Fundamentals of Data Science öğrenmek için, veri bilimine giriş niteliğindeki konuları öğrenmek gerekir. Bu konular arasında; veri biliminin nasıl çalıştığı, veri analizi yöntemleri, veri görselleştirme teknikleri ve veri madenciliği gibi konular yer alır.

Geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebileceğiniz, verileri analiz etmek için strateji geliştirme; verileri analiz için hazırlama; verileri keşfetme, görselleştirme; Python programlama dilini kullanarak verilerle birlikte modeller oluşturma, uygulama ve yazılımlara dağıtarak işlemenize imkan sağlayacak bir programdır.

Fundamentals of Data Science, veri bilimi alanını gerçek dünyadan uygulamalı örnekler ve projeler ile birlikte keşfetmek amacıyla oluşturulmuş genel bilgi verme amaçlı kapsamlı bir eğitimdir.

Eğitim, bilim, veri bilimi, büyük veriler ve makine öğrenimi konusuna kavramsal bir giriş yapılması ile başlamakta ve ardından gerçek dünyadan alınan bilim ve makine öğrenimi örnekleriyle entegre bir eğitim olan Fundamentals of Data Science, detaylı Büyük Veriye Giriş eğitimi ile farklı bir kapsam oluşturmuştur.

Leave a Reply